Popis projektu

Predkladaný projekt bude realizovaný dvomi partnermi a, bude nadväzovať na doterajšiu činnosť oboch partnerov a bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity . Miesto realizácie projektu je . Realizácia projektu bude zameraná na inováciu produktov spočívajúcu vo výskume, návrhu a zabezpečení praktického uplatnenia . Hlavným cieľom projektu je . Dosiahnutie stanoveného cieľa bude sledované merateľnými ukazovateľmi:

Viac
Subjekt
Ardaco, a.s.
Partneri
T - Industry, s.r.o.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava - mestská časť Dúbravka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.05.2023
Celková suma
852,264 €
Vlastné zdroje
170,453 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
2,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
4,54 (FTE)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
16,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
16,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 6/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zmluvný výskum - zhodnotenie a skúmanie prototypu "IoT elektronického modulu pre SmartMetre"

Faktúra

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 7/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
5,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 8/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 9/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 10/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Výskumný/ vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
4,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
4,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
3,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
3,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
3,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
3,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
3,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
3,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet k paušálnym výdavkom

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 12/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť;

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 11/2021 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
2,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
8,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
17,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
18,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 11/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 12/2022 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
22,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 1/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
20,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
9,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
4,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 2/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
5,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
4,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 U832

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
T - Industry, s.r.o.
Dodávateľ
T - Industry, s.r.o.
Žiadaná suma
4,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
7,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
15,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 3/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
5,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
9,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 5/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Technický účtovný doklad "Paušálne výdavky"

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
9,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
13,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
6,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Riadenie aktivity

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Účtovný doklad za obdobie 4/2023 SOAMI

Vlastník dokladu
Ardaco, a.s.
Dodávateľ
Ardaco, a.s.
Žiadaná suma
2,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov IČO
Názov
Ardaco, a.s.
IČO
35829036
Názov
T - Industry, s.r.o.
IČO
36327204
Názov
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.
IČO
00057380
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.