Popis projektu

národného projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. (ďalej len “HBP, a.s.”) a vytvoriť podmienky pre ich  plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom,  ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Podpora bude poskytovaná  s uplatnením  individuálneho prístupu ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a zároveň s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce. Výsledkom projektu bude zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či  k podnikaniu, čím bude  projekt eliminovať  negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Hlavnou aktivitou projektu bude Príprava pracovnej sily na nové uplatnenie na trhu práce.

Miestom realizácie odborných aktivít projektu bude región hornej Nitry a cieľovou skupinou budú zamestnanci HBP, a.s., ktorí v dôsledku útlmu banskej činnosti prídu o prácu. Merateľnými ukazovateľmi projektu sú P0640 – Účastníci, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu u zamestnávateľa; P0107 osoby so základným (ISCED1) alebo nižším sekundárnym (ISCED2) vzdelaním; P0683 zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb; P0109 osoby vo veku nad 50 rokov.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri
Mesto Handlová, Mesto Nováky, Mesto Prievidza, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.11.2023
Celková suma
11,973,974 €
Vlastné zdroje
237,625 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Príprava pracovnej sily na nové uplatne…
Typ
Opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.08.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Príprava pracovnej sily na nové uplatne…
Typ
Opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.08.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Príprava pracovnej sily na nové uplatne…
Typ
Opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.08.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Príprava pracovnej sily na nové uplatne…
Typ
Opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.08.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Príprava pracovnej sily na nové uplatne…
Typ
Opatrenia zamerané …
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.08.2020
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
Hodnota
358,0 (počet)
Cieľ
700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Účastníci, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu u zamestnávateľa
Hodnota
356,0 (počet)
Cieľ
700,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
236,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdové výdavky 02/2022 U

mzdy 02/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
201,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022 PT

mzdy 03/2022 projektový tím

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022 U

mzdy 03/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
250,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022 PT

mzdy 04/2022 projektový tím

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022 U

mzdy 04/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
200,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

mzdové výdavky 02/2022 PT

mzdy 02/2022 projektový tím

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba HBP

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

mzdové výdavky 02/2022

mzdové výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022

mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba Nováky

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 05/2022

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

mzdové výdavky 02/2022

mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
26,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022

mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
27,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
45,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

paušálna sadzba TSK

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
63,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

transfery

transfery 352_2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
72,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 03/2022

mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

paušálna sadzba Handlová

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 05/2022

mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

paušálna sadzba Prievidza

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 06/2022

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022 PT

mzdy 05/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022 PT

mzdy 06/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022 PT

mzdy 07/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022 PT

mzdy 08/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022 účastníci

mzdy 08/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
67,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

mzdové výdavky 05/2022 účastníci

mzdy 05/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
152,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

mzdové výdavky 06/2022 účastníci

mzdy 06/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
147,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022 účastníci

mzdy 07/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
110,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba HBP

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 07/2022

mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

mzdové výdavky 09/2022

mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
31,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

paušálna sadzba TSK

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
36,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

transfery

transfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 06/2022

mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

paušálna sadzba Nováky

paušálna sadzba Nováky

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
34,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2020
Názov

Náhrada PN 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

rezervný fond solidarity 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

invalidné poistenie 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

starobné poistenie 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

nemocenské poistenie 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

zdravotné poistenie ostatné poisťovne 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

zdravotné poistenie VŠZP 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

odmeny 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

osobný príplatok 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

tarifný plat 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

úrazové poistenie 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

poistenie v nezamestnanosti 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

požitok DDS 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

požitok DDS 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

náhrada PN 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Invalidné poistenie 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Úrazové poistenie 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Starobné poistenie 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

zdravotné poistenie ostatné poisťovne 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

zdravotné poistenie VŠZP 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

osobný príplatok 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

tarifný plat 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

príspevok na rekreáciu 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

požitok DDS 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

rezervný fond solidarity 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

poistenie v nezamestnanosti 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

invalidné poistenie 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

úrazové poistenie 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

nemocenské poistenie 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

zdravotné poistenie VSZP 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

tarifný plat 8/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobný príplatok 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

zdravotné poistenie ostatné poisťovne 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

starobné poistenie 08/2020

mzdy 8/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Požitok DDS 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Garančné poistenie 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Zdravotné poistenie VŠzP 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

tarifný plat 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Ostatné ZP 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Rezervný fond 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Nemocenské dávky 10/2020 U

mzdy 10/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Požitok DDS 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Nemocenské dávky 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Garančné poistenie 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Rezervný fond 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Ostatné ZP 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Zdravotné poistenie VŠzP 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020 PT

mzdy 10/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

požitok DDS 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

garančné poistenie 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

rezervný fond 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

poistenie v nezamestnanosti 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

invalidné poistenie 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

úrazové poistenie 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

starobné poistenie 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

nemocenské poistenie 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

ostatné ZP 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

všeobecná ZP 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

taritný plat 09/2020 PT

mzdy 09/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Požitok DDS 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Nemocenské dávky 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Príspevok na rekreáciu 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Garančné poistenie 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Rezervný fond 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Invalidné poistenie 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Úrazové poistenie 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Starobné poistenie 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Tarifný plat 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Všeobecná ZP 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Ostatné ZP 09/2020 U

Mzdy 09/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Paušálna sadzba Mesto Handlová

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

paušálna sadzba Nováky

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Invalidné poistenie 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Úrazové poistenie 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Starobné poistenie 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Nemocenské poistenie 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Ostatné ZP 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 11/2020

Mzdy 11/2020/D

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Ostatné ZP 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Všeobecná zdravotná poisťovňa 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Osobný príplatok 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020

mzdy_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Invalidné poistenie 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Úrazové poistenie 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Starobné poistenie 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Nemocenské poistenie 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Ostatné ZP 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Všeobecná ZP 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Osobný príplatok 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Tarifný plat 11/2020

mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Paušálna sadzba TSK

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
46,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Pôžitok DDS 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Úrazové poistenie 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Nemocenské poistenie 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Všeobecná ZP 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Tarifný plat 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Osobný príplatok 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Ostatné ZP 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Starobné poistenie 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Invalidné poistenie 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Pôžitok DDS 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Úrazové poistenie 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Nemocenské poistenie 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Všeobecná ZP 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Osobný príplatok 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Tarifný plat 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Odmeny 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Ostatné ZP 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Starobné poistenie 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Invalidné poistenie 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Invalidné poistenie 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Starobné poistenie 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Ostatné ZP 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Osobný príplatok 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Tarifný plat 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Všeobecná ZP 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Nemocenské poistenie 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Úrazové poistenie 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Pôžitok DDS 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Náhrada PN 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Invalidné poistenie 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Starobné poistenie 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Ostatné ZP 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Osobný príplatok 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Tarifný plat 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Všeobecná ZP 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Nemocenské poistenie 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Úrazové poistenie 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Pôžitok DDS 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Invalidné poistenie 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Úrazové poistenie 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Starobné poistenie 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Nemocenské poistenie 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Ostatné ZP 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Všeobecná ZP 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Tarifný plat 11/2020

mzdy 11/2020 doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Invalidné poistenie 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Úrazové poistenie 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Starobné poistenie 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Nemocenské poistenie 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Ostatné ZP 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Všeobecná ZP 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Tarifný plat 10/2020

mzdy 10/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Invalidné poistenie 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Úrazové poistenie 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Starobné poistenie 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Nemocenské poistenie 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Ostatné ZP 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Všeobecná ZP 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Tarifný plat 09/2020

mzdy 09/2020_doplnenie 1

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Pôžitok DDS 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Garančné poistenie 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Úrazové poistenie 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Rezervný fond solidarity 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Nemocenské poistenie 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Všeobecná ZP 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Tarifný plat 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Ostatné ZP 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Starobné poistenie 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Invalidné poistenie 11/2020 U

Mzdy 11/ 2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Garančné poistenie 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Tarifný plat 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Úrazové poistenie 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Nemocenské poistenie 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Všeobecná ZP 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Ostatné ZP 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Starobné poistenie 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Invalidné poistenie 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Pôžitok DDS 02/2021 PT

Mzdy 02/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Pôžitok DDS 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Nemocenské poistenie 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Tarifný plat 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
35,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Úrazové poistenie 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Garančné poistenie 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Invalidné poistenie 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Starobné poistenie 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Ostatné ZP 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Všeobecná ZP 02/2021 U

Mzdy 02/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Tarifný plat 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
37,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Pôžitok DDS 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Náhrada PN 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Garančné poistenie 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Invalidné poistenie 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Starobné poistenie 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Ostatné ZP 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Všeobecná zdravotná poisťovňa 01/2020 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Nemocenské poistenie 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Úrazové poistenie 01/2021 U

Mzdy 01/2021 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Všeobecná ZP 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Tarifný plat 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Úrazové poistenie 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Nemocenské poistenie 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Ostatné ZP 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Starobné poistenie 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Invalidné poistenie 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Garančné poistenie 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Pôžitok DDS 01/2021 PT

Mzdy 01/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Pôžitok DDS 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Tarifný plat 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Invalidné poistenie 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Garančné poistenie 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Príspevok na rekreáciu 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Úrazové poistenie 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Nemocenské poistenie 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Všeobecná ZP 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Ostatné ZP 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Starobné poistenie 12/2020 U

Mzdy 12/2020 U

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Starobné poistenie 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Nemocenské poistenie 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Všeobecná zdravotná poisťovňa 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Ostatné ZP 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Tarifný plat 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Úrazové poistenie 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Pôžitok DDS 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Garančné poistenie 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Invalidné poistenie 12/2020 PT

Mzdy 12/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Rezervný fond solidarity 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Garančné poistenie 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Invalidné poistenie 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Ostatné ZP 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Všeobecná zdravotná poisťovňa 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Tarifný plat 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Starobné poistenie 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Nemocenské poistenie 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Úrazové poistenie 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Pôžitok DDS 11/2020 PT

Mzdy 11/2020 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2021
Názov

mzdové výdavky 03/2021

mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

mzdové výdavky 02/2021

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

mzdové výdavky 01/2021

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

mzdové výdavky 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
31,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

mzdové výdavky 03/2021

mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

mzdové výdavky

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
58,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

mzdové výdavky 04/2021

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
28,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

mzdové výdavky 06/2021

mzdy 06_2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

transfery

transfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 07/2021

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

mzdové výdavky 05/2021

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
27,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

mzdové výdavky 03/2021

mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
28,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

mzdové výdavky projektový tím 03/2021

Mzdy 03/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

mzdové výdavky 03/2021 účastníci

mzdy 03/2021 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
52,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

mzdové výdavky 04/2021 účastníci

mzdy 04/2021 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
46,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

mzdové výdavky 04/2021 PT

mzdy 04/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

mzdové výdavky 05/021 projektový tím

mzdy 05/2021 projektový tím

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

mzdové výdavky 05/2021 účastníci

mzdy 05/2021 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
43,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

mzdové výdavky 06/2021 účastníci

mzdy 06/2021 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
40,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

mzdové výdavky 06/2021 projektový tím

mzdy 06/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

mzdové výdavky 07/2021 účastníci

mzdy 07/2021 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

mzdové výdavky 07/2021 PT

mzdy 07/2021 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadba

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

mzdové výdavky 06/2021

mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdové výdavky 07/2021

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

mzdové výdavky 04/2021

mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

mzdové výdavky 05/2021

mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

mzdové výdavky 08/2021

mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

paušálna sadzba mesto Prievidza

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

mzdové výdavky 06/2021

mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

mzdové výdavky 07/2021

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

mzdové výdavky 09/2021

mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

mzdové výdavky 08/2021

mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

paušálna sadzba Handlová

paušálna sadzba Handlová

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
25,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

mzdové výdavky 06/2021

mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdové výdavky 07/2021

mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

mzdové výdavky 08/2021

mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

mzdové výdavky 09/2021

mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

paušálna sadzba Nováky

paušálna sadzba Nováky

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

mzdové výdavky 08/2021

mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

mzdové výdavky 09/2021

mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

paušálna sadzba TSK

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

transfery

transfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky účastníci 08/2021

mzdové výdavky účastníci 08/2021

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

mzdové výdavky účastníci 09/2021

mzdové výdavky účasntíci 09/2021

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

mzdové výdavky projektový tím 08/2021

mzdové výdavky projektový tím 08/2021

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

mzdové výdavky projektový tím 09/2021

mzdové výdavky projektový tím 09/2021

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

mzdové výdavky projektový tím 10/2021

mzdové výdavky projektový tím 10/2021

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

mzdové výdavky účastníci 10/2021

mzdové výdavky účastníci 10/2021

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
46,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba HBP

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

mzdy 10/2021

mzdové výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

paušálna sadzba TSK

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

mzdové výdavky 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

mzdy 09/2021

mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

mzdové výdavky 10/2021

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

mzdové výdavky 11/2021

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

paušálna sadzba Prievidza

paušálna sadzba Prievidza

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

paušálna sadzba Prievidza

paušálna sadzba Prievidza

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

mzdové výdavky 09/2021

personálne výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

mzdy 10/2021

personálne výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

mzdy 11/2021

personálne výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdy 12/2021

personálne výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

mzdové výdavky

mzdové výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

paušálna sadzba TSK

paušálna sadzba TSK

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

mzdové výdavky 11/2021

mzdy 11/2021_doziadanie01

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
43,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

mzdové výdavky 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

mzdové výdavky 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
41,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

transfery

transfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 10/2021

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

mzdové výdavky 11/2021

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

mzdové výdavky 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

paušálna sadzba Nováky

paušálna sadzba Nováky

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdové výdavky 11/2021 PT

mzdy 11/2021 projektový tím

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

mzdové výdavky 12/2021

mzdy 12/2021 projektový tím

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

mzdové výdavky 11/2021 U

mzdy 11/2021 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
122,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

mzdové výdavky 12/2021 U

mzdy 12/2021 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
144,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

mzdové výdavky 01/2022 PT

mzdy 01/2022 projektový tím

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

mzdové výdavky 01/2020 U

mzdý 01/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
158,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba HBP

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 12/2021

mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

mzdové výdavky 10/2021

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

mzdové výdavky 11/2021

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2022
Názov

mzdové výdavky 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

mzdové výdavky 02/2022

mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

paušálna sadzba Handlová

paušálna sadzba Handlová

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
34,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba Previdza

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 01/2022

mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

mzdové výdavky 02/2022

mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

mzdové výdavky 03/2022

mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

mzdové výdavky 04/2022

mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

mzdové výdavky 07/2022

mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

mzdové výdavky 08/2022

mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

mzdové výdavky 09/2022

mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

mzdové výdavky 10/2022

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

mzdové výdavky 11/2022

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

paušálna sadzba Handlová

paušálna sadzba Handlová

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
37,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 09/2022

mzdy september 2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdy október 2022

mzdy október 2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

mzdy november 2022

mzdy november 2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

mzdy december 2022

mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

paušálna sadzba Prievidza

paušálna sadzba Prievidza

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

mzdy 11/2023

mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba Handlová

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 09/2022 PT

mzdy 09/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

mzdy 09/2022 účastníci

mzdy 09/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
52,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

mzdy 10/2022 PT

mzdy 10/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

mzdy 10/2022 účastníci

mzdy 10/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
58,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

mzdy 11/2022 PT

mzdy 11/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

mzdy 11/2022 účastníci

mzdy 11/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
136,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba HBP

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

mzdy 12/2022 PT

mzdy 12/2022 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

mzdy 12/2022 účastníci

mzdy 12/2022 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
131,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

paušálna sadzba Prievidza

paušálna sadzba Prievidza

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 11/2023

mzdy 11/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Mzdy_10/2023

Mzdy_10/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

pausalna sadzba

pausalna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_11/2023

Mzdy_11/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

mzdy 09/2022

mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

mzdy 10/2022

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

mzdy 11/2022

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

mzdy 12/2022

mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

mzdy 01/2023

mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

paušálna sadzba Nováky

paušálna sadzba Nováky

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 09/2023 Ucastnici

Mzdy 09/2023 Ucastnici

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
51,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy 09/2023 PT

Mzdy 09/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdy 10/2023 PT

Mzdy 10/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Mzdy 10/2023 Ucastnici

Mzdy 10/2023 Ucastnici

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
157,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Mzdy 11/2023 Ucastnici

Mzdy 11/2023 Ucasnici

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
201,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Mzdy 11/2023 PT

Mzdy 11/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

paušálna sadzba HBP

2039-903- HN

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 12/2022

mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

mzdy 01/2023

mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

paušálna sadzba Handlová

paušálna sdzba Handlová

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

mzdy 02/2023

mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

mzdy 10/2022

mzdy 10/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

mzdy 11/2022

mzdy 11/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
44,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

mzdy 12/2022

mzdy 12/2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

mzdy 01/2023

mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

mzdy 02/2023

mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

účtovný doklad transfery

účtovný doklad transfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
35,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba

účtovný doklad 2028-903-HN

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
78,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

mzdy 03/2023

mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

mzdy 03/2023

mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

mzdy 01/2023

mzdy 01/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

mzdy 02/2023

mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

mzdy 04/2023

mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2023
Názov

Mzdy 01/2023 PT

Mzdy 01/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Mzdy 01/2023 účastnici

Mzdy 01/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
136,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

Mzdy 02/2023 PT

Mzdy 02/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Mzdy 02/2023 účastníci

Mzdy 02/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
126,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Mzdy 03/2023 PT

Mzdy 03/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Mzdy 03/2023 účastníci

Mzdy 03/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
132,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Mzdy 04/2023 účastníci

Mzdy 04/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
99,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023 PT

Mzdy 04/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba HBP

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad transfery

Tramsfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
23,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_11/2023

Mzdy_11/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
50,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2024
Názov

mzdy 05/2023

mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

mzdy 02/2023

mzdy 02/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

mzdy 03/2023

mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

mzdy 04/2023

mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Mzdy 04/2003

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 06/2023

Mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
48,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
43,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Transfery

Transfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
38,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 05/2023

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
31,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Pašálna sadzba 2032 HN 903 Handlová

Paušálna sadzba 2032 HN 903

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 03/2023

Mzdy 03/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

Mzdy 05/2023

Mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Mzdy 04/2023

Mzdy 04/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

Mzdy 06/2023

Mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

mzdy 05/2023

mzdy 05/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

mzdy 06/2023

mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

mzdy 07/2023

mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

mzdy 08/2023

mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

mzdy 05/2023 PT

mzdy 05/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

mzdy 05/2023 účastníci

mzdy 05/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
44,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

mzdy 06/2023

mzdy 06/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

mzdy 08/2023 PT

mzdy 08/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

mzdy 06/2023 účastníci

mzdy 06/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
35,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

mzdy 07/2023 PT

mzdy 07/2023 PT

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

mzdy 07/2023

mzdy 07/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
26,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

mzdy 08/2023 účastníci

mzdy 08/2023 účastníci

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

paušálna sadzba HBP

paušálna sadzba HBP

Vlastník dokladu
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

2034-903-HN

pausalna sadzba

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2023

Mzdy 06/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdy 08/2023

Mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdy 07/2023

Mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Mzdy 09/2023

Mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Mesto Nováky
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

mzdy 07/2023

mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
32,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

mzdy 08/2023

mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

mzdy 09/2023

mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
32,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

paušálna sadzba

paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
50,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 10/2023

mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
32,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

transfery

transfery

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 08/2023

mzdy 08/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

mzdy 07/2023

mzdy 07/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov

mzdy 09/2023

mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

mzdy 10/2023

mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

paušálna sadzba Handlová

puašálna sadzba Handlová

Vlastník dokladu
Mesto Handlová
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
28,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 09/2023

mzdy 09/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

paušálna sadzba Prievidza

paušálna sadzba Prievidza

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
11,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 10/2023

mzdy 10/2023

Vlastník dokladu
Mesto Prievidza
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.