Popis projektu

Pre udržateľné poľnohospodárstvo je nevyhnutné zvyšovať úroveň rastlinnej a živočíšnej výroby. Jednou z technologických priorít platnej RIS3 SK stratégie je environment, pôdohospodárstvo, potravinová bezpečnosť so zameraním na progresívne technológie a postupy v oblasti pôdohospodárstva a potravín pre zabezpečenie dostatočnosti produkcie zdravých potravín. Projekt svojim zameraním umožňuje napĺňať túto prioritu. Riešenie úzko súvisí s doménou „Zdravé potraviny a životné prostredie“ v hlavnom relevantnom SK NACE odvetví „A01 Poľnohospodárstvo“ a napĺňa integrovaný rozvojový trend 1. „Udržateľná a konkurencieschopná poľnohospodárska a lesná produkcia primárnych zdrojov“. Projekt rieši multidisciplinárny problém medzi prioritnými oblasťami (pôdohospodárstvo, životné prostredie) a preto na výskumno-vývojových aktivitách ktoré sú vykonávané žiadateľom. Aktivity v predloženom projekte priamo nadväzujú na výskum udržateľného zlepšovania a inovatívnosti pestovateľských systémov v rastlinnej výrobe, vrátane integrovaných, alternatívnych a ekologických foriem.

Riešenie Aktivity 1 „Podpora projektu RustWatch“ je v súlade s náplňou riešenia medzinárodného projektu s názvom: „A European early-warning system for wheatrust diseases“ č. grantu: 773311-2. Aktivita 1. bude zameraná na podporu výskumu, ktorý sa realizuje v rámci riešenia projektu RUSTWATCH. Cieľom aktivity bude pomocou efektívnych nástrojov selekcie získať a vyhľadať odolné genotypy voči hrdziam s vysokou technologickou kvalitou a úrodou.

Riešenie Aktivity 2 „Agroekologická rajonizácia a eliminácia agronomicky kritických prvkov pestovateľskej technológie perspektívnej novointrodukovanej energetickej plodiny Panicum virgatum L.“ je v súlade s náplňou BIOSKOH’s Innovation Stepping Stones for a novel European Second Generation“ č. grantu:709557. V rámci predkladanej aktivity 2. budú vykonávané experimenty s cieľom získať nové poznatky o reakcii rôznych odrôd perspektívnej energetickej plodiny Panicum virgatum L. na agroekologické oblasti Slovenska.

Riešenie Aktivity 3 „Podpora zvýšenia efektívnosti a konkurencieschopnosti šľachtenia ekologických plodín“ vychádza zo zadania v medzinárodnom projekte snázvom: „Increasing the efficiency and competitivenes of organic crop breeding“ č. grantu: 771367. Aktivita 3. je zameraná na získanie a zlepšenie dostupnosti osiva a odrôd pšenice letnej vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo a pre nízke vstupy vrátane vysokej účinnosti využívania živín a konkurencieschopnosti voči burinám z hľadiska ich možného prínosu pre zvýšenie konkurencieschopnosti.

Viac
Subjekt
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Miesta realizácie
Vígľaš, Trebišov, Piešťany, Borovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.05.2023
Celková suma
136,286 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
977 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zvýšenia efektívnosti a konkure…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Agroekologická rajonizácia a eliminácia…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podpora projektu RustWatch
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
31.05.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora v rámci komplementárneho financovania schválených projektov Horizontu 2020 so slovenskou účasťou z OP VaI
Hodnota
1,003,999 €
Cieľ
110,784 €
Naposledy aktualizované
30.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
10,83 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2022 - aktivita 9, FLX

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2022 - aktivita 8

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2022 - aktivita 8, FLX

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2022 - aktivita 9

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
10,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
18,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - A3

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - A1

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
23,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - A1

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022 - A2

Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
23,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD Paušál W956 03-05 2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál 01/21 - 05/21_w956_VURV

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál 06/21 - 10/21_w956_VURV

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H3 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P3 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Takáč

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P20 - Asistent projektového manažéra 3 - Sopko

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P19 - Asistent projektového manažéra 2 - Styk

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 - Gutteková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P16 - Projektový manažér - Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H5

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H2

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H1

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

ÚD paušál 08/2020 W956

ÚD paušál 08/2020 W956

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál ŽoP 2 W956

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál ŽoP 3 W956

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

0RP5H5 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A2

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 9

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 8

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné náklady zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 8, FLX

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 9, FLX

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - aktivita H2

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - aktivita H1

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - aktivita H5

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A3

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A1

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A1

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A2

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

0RP5H5 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020, aktivita 9 - FLX

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020, aktivita 8 - FLX

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 aktivita H2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 aktivita H1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H5

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A3

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

0H1P1 - Spotrebný materiál pre aktivitu 1 - dodávka laboratórneho materiálu

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 - Spotrebný materiál pre aktivitu 1 - dodávka laboratórneho materiálu

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

0H1P1 - Spotrebný materiál pre aktivitu 1 - Dodávka chemikálií

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 - Spotrebný materiál pre aktivitu 1 - Dodávka chemikálií

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál 10/2021 W956 VUA

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

paušálna sadzba 956 vurv 11_2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Mzdy 09/2022-A1

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022-A2

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
18,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2022 - aktivita 8, FLX

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2022 - aktivita 8

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2022 - aktivita 9

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
10,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2022 - aktivita 9,FLX

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
15,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
12,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
19,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
27,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

ÚD Paušál W956 05-09 22 VUA

ÚD Paušál W956 05-09 22 VUA

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

UD paušál W956 11/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

paušál W956 7_2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Suma celkom
977 €
Vrátená suma
977 €
Suma na vymáhanie
977 €
Typ
Chyby vo výpočte Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO
42337402
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.