Popis projektu

Jednu z hlavných úloh v procese štrukturálnej premeny našej ekonomiky zohráva excelentný výskum. Slovenský výskum v oblasti fyziky nízkych teplôt, ktorý reprezentuje spoločné Centrum fyziky nízkych teplôt (CFNT) Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, je excelentný a svetovo uznávaný. Svedčí o tom mnoho faktov, pričom jedným z posledných je získanie grantu Európska mikrokelvinová platforma (EMP, viď. www.emplatform.eu), v rámci výzvy H2020 pokročilé európske výskumné infraštruktúry.

CFNT v posledných rokoch, najmä vďaka Štrukturálnym fondom EÚ, nielenže obnovilo svoju infraštruktúru v oblasti extrémnych podmienok (nízke teploty, vysoké tlaky a silné magnetické polia), ale rozšírilo ju aj o technológie nano-materiálov. Dôležitosť výskumu v oblasti nano-technológií, kvantových materiálov a kvantových počítačov podčiarkuje aj nedávno spustená iniciatíva EU „Quantum flagship“, ktorá vychádza z predpokladu, že výskum v oblasti kvantových nano-technológií pri nízkych teplotách bude dominantným smerom nielen v EÚ, ale aj vo svete. Nezapojenie sa do tejto iniciatívy by znamenalo znalostné a technologické zaostávanie.

Cieľom predkladaného projektu je dofinancovanie komplementárnej aktivity k projektu EMP, ktorá napomôže jeho implementácii. Pôjde jednak o vylepšenie a zefektívnenie infraštruktúry, ktorú sa CFNT zaviazalo poskytovať externým užívateľom v rámci tzv. Trans-national access a jednak o špičkový nezávislý výskum s použitím tejto infraštruktúry. Predkladaný projekt je tak zameraný na výskum vybraných kvantových materiálov a vývoj metód a technológií na ich štúdium. Obsahovo pritom napĺňa doménu RIS3 SK - Priemysel pre 21. storočie a to v trende progresívnych materiálov a nano-technológií pre priemysel a energetiku (i) nano-štruktúrne materiály, (ii) senzory a prvky a (iii) inovatívne technológie prípravy materiálov.

Viac
Subjekt
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.06.2023
Celková suma
199,993 €
Vlastné zdroje
5,780 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
548 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Kvantové materály a technológie pre ich…
Typ
Synergické a komple…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
04.07.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
5,75 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
1,98 (FTE)
Cieľ
1,75 (FTE)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy 5/2022 - AUW7

mzdové výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 5/2022

mzdové výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

mzdy 5/2022

mzdové výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
9,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 6/2022 - AUW7

mzdové výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 6/2022 - AVG3

mzdové výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

mzdy 6/2022

mzdové výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
8,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2022-3

paušálne výdavky 2022-3

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 7/2022 - W856

mzdové výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 7/2022 - AUW7

mzdové výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 7/2022

mzdové výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 8/2022 - W856

mzdové výdavky 8/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 8/2022 - AUW7

mzdové výdavky 8/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 8/2022

mzdové výdavky 8/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 9/2022 - W856

mzdové výdavky 9/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 9/2022 - AUW7

mzdové výdavky 9/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 9/2022

mzdové výdavky 9/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky - 2022-5-W856

paušálne výdavky 2022-5

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 1/2020

mzdové výdavky 01/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

mzdy 2/2020

mzdové výdavky 02/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

mzdy 3/2020

mzdové výdavky 03/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov

mzdy 4/2020

mzdové výdavky 04/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

mzdy 5/2020

mzdové výdavky 05/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

mzdy 6/2020

mzdové výdavky 06/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

paušálne výdavky 2020-1

paušálne výdavky 2020-1

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2020-2

paušálne výdavky 2020-2

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 12/2020

mzdové výdavky 12/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

mzdy 11/2020

mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

mzdy 9/2020

mzdové výdavky 09/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

mzdy 8/2020

mzdové výdavky 08/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

mzdy 7/2020

mzdové výdavky 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

paušálne výdavky 2021-1

paušálne výdavky 2021-1

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 3/2021

mzdové výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

mzdy 3/2021

mzdové výdavky 03/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2021
Názov

mzdy 2/2021

mzdové výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

mzdy 2/2021

mzdové výdavky 02/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

mzdy 1/2021

mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

mzdy 1/2021

mzdové výdavky 01/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

mzdy 5/2021

mzdové výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

mzdy 5/2021

mzdové výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

mzdy 6/2021

mzdové výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
8,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

mzdy 6/2021

mzdové výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

paušálne výdavky 2021-3

paušálne výdavky 2021-3

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 8/2021

mzdové výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

mzdy 8/2021

mzdové výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

mzdy 8/2021

mzdové výdavky 08/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov

mzdy 9/2021

mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

mzdy 9/2021

mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

mzdy 9/2021

mzdové výdavky 09/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

paušálne výdavky 2021-5

paušálne výdavky 2021-5

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 11/2021

mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

mzdy 11/2021

mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

mzdy 12/2021

mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

mzdy 12/2021

mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

mzdy 12/2021

mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

paušálne výdavky2021-7

paušálne výdavky 2021-7

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2022-1

paušálne výdavky 2022-1

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 1/2022

mzdové výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

mzdy 1/2022

mzdové výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 1/2022

mzdové výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

mzdy 2/2022

mzdové výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

mzdy 2/2022

mzdové výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 2/2022

mzdové výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

mzdy 3/2022

mzdové výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

mzdy 3/2022

mzdové výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 3/2022

mzdové výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

mzdy 10/2022 - W856

mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

mzdy 10/2022 - AUW7

mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 10/2022

mzdové výdavky 10/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
8,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 11/2022 - W856

mzdové výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

mzdy 11/2022 - AUW7

mzdové výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 11/2022

mzdové výdavky 11/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 12/2022 - W856

mzdové výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

mzdy 12/2022 - AUW7

mzdové výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 12/2022

mzdové výdavky 12/2022

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky - 2022-7-W856

paušálne výdavky 2022-7

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 2/2023 - AVG3

mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

mzdy 2/2023 - W856

mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

mzdy 2/2023 - AUW7

mzdové výdavky 02/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

mzdy 1/2023 - AVG3

mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

mzdy 1/2023 - W856

mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

mzdy 1/2023 - AUW7

mzdové výdavky 01/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

mzdy 3/2023 - AVG3

mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

mzdy 3/2023 - W856

mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

mzdy 3/2023 - AUW7

mzdové výdavky 03/2023

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

paušálne výdavky - 2023-1-W856

paušálne výdavky 2023-1

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2023-6-W856

paušálne výdavky 2023-6

Vlastník dokladu
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Suma celkom
548 €
Vrátená suma
548 €
Suma na vymáhanie
548 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.