Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť efektívne napĺňanie cieľov definovaných schválenou Stratégiou CLLD Miestnej akčnej skupiny ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV na roky 2017 – 2023. Predovšetkým k dosiahnutiu strategického cieľa, ktorým je do roku 2023 prispieť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a dosiahnutiu vyváženého rozvoja územia MAS ZDŽO vrátane vytvárania udržateľných pracovných miest, zvyšovania atraktivity a spolupráce v území a zabezpečenia podmienok pre znižovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov.

Po dôkladnej analýze územia Dolného Žitného ostrova a Podunajska (33 obcí z okresov Komárno a Nové Zámky, spolu 81 994 obyvateľov na rozlohe 845,14 km2), po stanovení potrieb,  následne cieľov a opatrení využitím pestrej škály relevantných metód na vyvážené zapojenie občanov, profesných a záujmových združení a zástupcov jednotlivých sektorov v rámci pracovných a tematických skupín budeme v rámci projektu na implementáciu stratégie realizovať nasledovné aktivity:

  • ZAKLADANIE NOVÝCH A PODPORA EXISTUJÚCICH MIKRO A MALÝCH PODNIKOV, SZČO A DRUŽSTIEV,
  • DOPRAVNÉ PREPOJENIE A DOSTUPNOSŤ SÍDIEL a
  • SOCIÁLNE SLUŽBY A KOMUNITNÉ SLUŽBY.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Miesta realizácie
Bodzianske Lúky, Zemné, Komoča, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Vrbová nad Váhom, Virt, Veľké Kosihy, Trávnik, Tôň, Sokolce, Radvaň nad Dunajom, Patince, Okoličná na Ostrove, Modrany, Moča, Marcelová, Lipové, Kravany nad Dunajom, Komárno, Kolárovo, Klížska Nemá, Kameničná, Iža, Chotín, Holiare, Dedina Mládeže, Číčov, Čalovec, Bodza, Búč, Bátorove Kosihy, Andovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2020 - 01.12.2023
Celková suma
1,022,159 €
Vlastné zdroje
51,108 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.07.2023
Názov
C1 Komunitné sociálne služby
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.09.2023
Názov
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
13.12.2023
Názov
A1 Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
28.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
14.05.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
14.05.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
11,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č.1/A1/001-LZ TRADEMARK, s.r.o.

ŽoP č.1/A1/001-LZ TRADEMARK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č.1/A1/001-LZ TRADEMARK, s.r.o.

ŽoP č.1/A1/001-LZ TRADEMARK, s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

ŽoP č.1/A1/001-VASAS ELEKTRO s.r.o.

ŽoP č. 1/A1/001-VASAS ELEKTRO s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č.1/A1/001-VASAS ELEKTRO s.r.o.

ŽoP č. 1/A1/001-VASAS ELEKTRO s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

ŽoP č. 1/A1/001-002-301-Ján Czibor

Ján Czibor

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov

ŽoP č.1/B2/006 - Obec Bátorove Kosihy

ŽoP č.1/B2/006 - Obec Bátorove Kosihy

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
54,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2023
Názov

ŽoP č.1/B2/008 - Obec Komoča

ŽoP č.1/B2/008 - Obec Komoča

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Komoča
Žiadaná suma
35,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

ŽoP č. 1/C1/002-001-301-Obec Klížska Nemá

Obec Klížska Nemá

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

ŽoP č1/B2/001-Obec Zemianska Olča

ŽoP č1/B2/001-Obec Zemianska Olča

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Zemianska Olča
Žiadaná suma
91,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č1/B2/001-Obec Zemianska Olča

ŽoP č1/B2/001-Obec Zemianska Olča

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Zemianska Olča
Žiadaná suma
91,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

ŽoP č. 1/A1/004 – MIRKOM PLUS s.r.o.

ŽoP č.1/A1/004- MIRKOM PLUS

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
21,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov

ŽoP č. 1/A1/003 – M-MEAT, s.r.o.

ŽoP č.1/A1/003-MMEAT

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
37,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2023
Názov

ŽoP č. 1/A1/002 – F&K pekáreň s.r.o.

ŽoP č. 1/A1/002-F&K

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
39,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

ŽoP č. 1/A1/005 – DentaLife s.r.o.

ŽoP č.1/A1/005-DentaLife

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
21,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

ŽoP č.1/A1/001 – TechniCAD s.r.o.

ŽoP č.1/A1/001 - TechniCAD s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

ŽoP č1-B3/001-Obec Búč

ŽoP č1/B3/001-Obec Búč

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Búč
Žiadaná suma
39,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

ŽoP č.1/B2/001 - Obec Kameničná

ŽoP č1/B2/001 - Obec Kameničná

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Kameničná
Žiadaná suma
42,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ŽoP č.1/C1/002 – VRBA

ŽoP č1/C1/002-VRBA

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
39,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

ŽoP č.1/C1/003 – Klížska Nemá

ŽoP č1/C1/003-Klížska Nemá

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Žiadaná suma
62,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

ŽoP č1/B2/009-Obec Marcelová

ŽoP č1/B2/009-Obec Marcelová

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Marcelová
Žiadaná suma
30,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

ŽoP č.1/B2/007 - Obec Veľké Kosihy

ŽoP č.1/B2/007- Obec Veľké Kosihy

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
Obec Veľké Kosihy
Žiadaná suma
105,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

ŽoP č. 1/B2/002 - Obec Komoča

ŽoP č. 1/B2/002 - Obec Komoča

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
Dodávateľ
GUTTE, s.r.o.
Žiadaná suma
27,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov IČO
Názov
Obec Marcelová
IČO
00306550
Názov
Obec Bátorove Kosihy
IČO
00306711
Názov
Obec Kameničná
IČO
00306495
Názov
Obec Komoča
IČO
00309001
Názov
Obec Búč
IČO
00306398
Názov
Obec Zemianska Olča
IČO
00306720
Názov
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV
IČO
42113113
Názov
Obec Veľké Kosihy
IČO
00306703
Názov
Obec Klížska Nemá
IČO
00306509
Názov
OMEGA Slovakia, spol. s r.o.
IČO
31606075
Názov
Dunauto DS s.r.o.
IČO
46380264
Názov
GUTTE, s.r.o.
IČO
34113100
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Názov
Benedikt Procházka - PROBE
IČO
10829296
Názov
ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.
IČO
44248881
Názov
PROMA REHA Slovakia s. r. o.
IČO
46763686
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.