Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia úseku cesty č. II/516 v dĺžke 4,820 km smerom od Trenčianskych Teplíc ku križovatke II/516 a III/1894. Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity. Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedeného mesta a ostatní občania prechádzajúci regiónom. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 4,82 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - .

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 11,700, ktorá pokračuje cez obce Motešice, Bobot, Horňany, Dežerice a končí na okružnej križovatke smerom na Bánovce nad Bebravou, kde sa napája na vybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice a existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy č. I/9 (TEN-T koridor). Žiadateľovi bol schválený projekt v km 0,040 až 6,880 (Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA).

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Petrova Lehota, Trenčianske Teplice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.11.2023
Celková suma
7,690,346 €
Vlastné zdroje
384,517 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčians…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
0 €
Cieľ
224,911 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
4,82 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,253,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,253,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,434,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.