Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia úseku cesty č. II/516 v dĺžke 4,820 km smerom od Trenčianskych Teplíc ku križovatke II/516 a III/1894. Projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity. Cieľovou skupinou budú obyvatelia uvedeného mesta a ostatní občania prechádzajúci regiónom. Merateľné ukazovatele tohto projektu sú: Celková dĺžka rekonštruovaných a renovovaných úsekov ciest (II. a III. triedy) - cieľová hodnota 4,82 km a úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy - cieľová hodnota - .

Žiadateľ plánuje realizovať aj ďalšie etapy rekonštrukcie cesty od km 11,700, ktorá pokračuje cez obce Motešice, Bobot, Horňany, Dežerice a končí na okružnej križovatke smerom na Bánovce nad Bebravou, kde sa napája na vybudovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice a existujúcu cestnú komunikáciu I. triedy č. I/9 (TEN-T koridor). Žiadateľovi bol schválený projekt v km 0,040 až 6,880 (Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 1. a 2. ETAPA).

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Petrova Lehota, Trenčianske Teplice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.11.2023
Celková suma
7,705,837 €
Vlastné zdroje
385,292 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčians…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
30.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
30.05.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka nových ciet (II a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy
Hodnota
224,911 €
Cieľ
224,911 €
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
4,82 (km)
Cieľ
4,82 (km)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2023
Názov

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 1 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,195,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,253,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 2 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,253,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,434,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 3 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,434,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 4 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Faktúra č. 5 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Záverečná faktúra č. 6 za stavebné práce II/516, 3. etapa

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,261,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov IČO
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.