Popis projektu

Projekt je zameraný na financovanie MOPS v obci Slavošovce. Pri počte nad 726 obyvateľov MRK plánujeme zamestnať MOPS 6 osôb na TPP, prioritne z MRK. Na základe našich doterajších skúseností môžeme povedať, že práca priamo v komunite je najlepším prostriedkom na riešenie problematických situácii, ale tiež bežných situácií hlavne v rómskej komunite. Táto práca nemôže byť ohraničená dĺžkou trvania projektu, pretože je to predovšetkým dlhodobá práca s človekom, ktorému sa treba tempom prispôsobiť. Prináša výsledky, na základe ktorých sa sociálne vylúčení občania budú postupne integrovať do majoritnej spoločnosti. Projekt chceme realizovať pre miestnu komunitu, hlavne pre ľudí, ktorí si nevedia sami poradiť so svojou životnou situáciou a posúvať ich dopredu. Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov a komunity so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti pri riešení svojej situácie

Časť MRK cca 150 ľudí žije v segregovanej osade HIRSCH, ktorá je od obce vzdialená cca 1 km. Obyvatelia žijú v bytoch, ktoré majú v osobnom vlastníctve – cca 50 ľudí. V osade sú postavené aj dva bytové domy – nájomné byty nižšieho štandardu.

Cca 70 ľudí žije na okraji obce v rodinných domoch. V časti obce – sídlisko má obec postavený nájomný dom a dve bytové domy, ktoré majú vo vlastníctve obyvatelia MRK – 57 ľudí.

Ostatní bývajú v obci v rodinných domoch, ktoré majú vo vlastníctve, alebo žijú v podnájme. Na   sídlisku bývajú  v bytoch.

Viac
Subjekt
Obec Slavošovce
Miesta realizácie
Slavošovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2020
Celková suma
151,208 €
Vlastné zdroje
7,560 €
Vyčerpané z projektu
100,805 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
6,0 (osoby)
Cieľ
6,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
5,0 (osoby)
Cieľ
5,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.01.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 02/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 01/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 03/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 04/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 05/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 06/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 08/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 07/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 10/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 09/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 12/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 11/2018

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 2/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 1/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba ( MOPS)

Sumarizačný hárok 04/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba ( MOPS)

Sumarizačný hárok 03/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestaobčianska poriadkováslužba ( MOPS)

Sumarizačný hárok 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky prijektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestaobčianska poriadkováslužba ( MOPS)

Sumarizačný hárok 05/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok za 07/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miesta občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok za 08/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 09/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 10/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 11/2019

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 02/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 01/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 03/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumrizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba ( MOPS)

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba ( MOPS)

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba ( MOPS )

Sumarizačný hárok 07-08/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 09-10/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY - miestna občianska poriadková služba (MOPS)

Sumarizačný hárok 11-12/2020

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
Obec Slavošovce
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Slavošovce
IČO
00328847
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.