Popis projektu

Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v meste Sečovce bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia.

 je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK. Táto je v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Medzi ďalšie ciele projektu patria: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi a mestskými policajnými zložkami. Pomoc im v rámci mesta poskytnú napríklad aj terénni sociálni pracovníci ako aj sociálne oddelenie mesta. Členovia MOPS budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou.

- príslušníkov a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

- zamestnancov samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci.

- počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 8

- počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 8

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.06.2019
Celková suma
106,406 €
Vlastné zdroje
5,320 €
Vyčerpané z projektu
99,405 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.12.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.07.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ostatné výdavky projektu

Ostatné výdavky projektu

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Ostatné výdavky projektu

Ostatné výdavky projektu

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov 3/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 3/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
3,920 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov 2/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 2/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov 5/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 5/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov 4/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 4/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 6,7/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 6,7/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,960 €
Schválené na preplatenie
8,960 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 8,9/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,960 €
Schválené na preplatenie
8,960 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 8,9/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 10,11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
2,100 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 10,11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
8,400 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
980 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
3,920 €
Schválené na preplatenie
3,920 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 1,2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
1,820 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 1,2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,280 €
Schválené na preplatenie
7,280 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 3,4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
1,960 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 3,4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,840 €
Schválené na preplatenie
7,840 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k mzdovým výdavkom 5,6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
7,840 €
Schválené na preplatenie
7,840 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky projektu

Paušálne výdavky 5,6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
1,960 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.