Popis projektu

Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obci Parchovany bude vykonávaný v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie a v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia.

 je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach a mestách s prítomnosťou MRK. Táto je v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ, ktorým je zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Medzi ďalšie ciele projektu patria: posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. MOPS sa bude aktívne podieľať na riešení problémov v rómskej komunite a bude spolupracovať so štátnymi policajnými zložkami. Členovia MOPS budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach. Ide napríklad o ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu verejného poriadku a majetku, ochranu životného prostredia či prevenciu konfliktu medzi menšinou a väčšinou.

- príslušníkov a obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít

- zamestnancov samosprávy pracujúcich s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci.

- počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 4

- počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby - 4

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.06.2019
Celková suma
47,603 €
Vlastné zdroje
2,380 €
Vyčerpané z projektu
46,202 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
4,0 (osoby)
Cieľ
4,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.07.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k ŠSJN

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Paušál

Čestné vyhlásenie k uchovávaniu účtovných dokladov

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 5/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k ŠSJN 5/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 4/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k ŠSJN 4/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky

Paušálne výdavky 3/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy

Sumarizačný hárok k ŠSJN 3/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky projektu

Paušálne výdavky 6,7,8/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 6,7,8/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
6,720 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky projektu

Paušálne výdavky 9/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 9/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 10,11/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky projektu

Paušálne výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky projektu

Paušálne výdavky 10,11/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 12/2018

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky projektu

Paušálne výdavky 1,2,3/2019

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 1,2,3/2019

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
6,720 €
Realizácia
-
Názov

Paušálne výdavky projektu

Paušálne výdavky 4,5,6/2019

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Mzdy MOPS

Sumarizačný hárok k ŠSJN 4,5,6/2019

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Obec Parchovany
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
6,720 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Parchovany
IČO
00331813
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.