Popis projektu

Účel predloženého projektu, ktorý  bude realizovaný v marginalizovanej obci južnej časti Stredného Slovenska, vychádza z investičnej priority 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, zahŕňa prierezové opatrenia ktorých cieľom je  zabezpečiť spoľahlivý systém monitorovania a hodnotenia, umožňujúci komplexné poskytnutie údajov o vplyve opatrení v oblasti integrácie Rómov. Projekt vychádza zo špecifických cieľov a opatrení „Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020“. Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti sociálnych služieb). Hlavnou projektovou aktivitou je: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK - projekt naplní merateĺné ukazovatele počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby 3 a počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby 2.

Hlavným cieľom predloženého projektu je Obec patrí k najmenej rozvinutým okresom Slovenska vyžadujúcich si vysoké vstupy v podobe investícií v sociálnej oblasti.

Špecifické ciele realizácie projektu sú zamerané na zlepšenie životných podmienok miestnych obyvateľov prostredníctvom komunitnej práce troch pracovníkov – jednej hliadky MOPS v obci Veľké Dravce:

Viac
Subjekt
Obec Veľké Dravce
Miesta realizácie
Veľké Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.06.2019
Celková suma
39,902 €
Vlastné zdroje
1,995 €
Vyčerpané z projektu
39,902 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.12.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
3,0 (osoby)
Cieľ
3,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
2,0 (osoby)
Cieľ
2,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.07.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 01/2017

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky - jednotkové výdavky

Sumarizačný hárok 01/2017

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 02/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 02/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 3/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 3/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 04/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 04/208

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 05/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 05/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 06/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 06/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 7/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 07/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 08/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 08/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 09/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 09/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 10/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 10/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 11/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 11/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 12/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné výdavky

Čestné vyhlásenie 12/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

čestné vyhlásenie 13/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 13/2018

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 14/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

sumarizačný hárok 14/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 15/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 15/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

Paušálne výdavky 16/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 16/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 17/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 17/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 18/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 18/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

ostatné výdavky

paušálne výdavky 19/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 19/2019

Vlastník dokladu
Obec Veľké Dravce
Dodávateľ
Obec Veľké Dravce
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Obec Veľké Dravce
IČO
00316512
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.