Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít (MRK), predovšetkým Rómov, v meste Dobšiná. Okrem diskriminácie na trhu práce, pre túto skupinu, k tomu prispieva taktiež aj nízka úroveň vzdelania a nedostatok pracovných zručností, čo je pre nich rozhodujúce v oblasti konkurencieschopnosti na trhu práce. Dosiahnutie cieľa plánujeme  realizáciou projektu „Miestne občianske poriadkové služby, ako spôsob integrácie rómskej komunity“ v meste Dobšiná.  Projekt prispeje k podpore komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK.  Poskytovanie komplexnej MOPS bude zabezpečené prostredníctvom prijatých zamestnancov v predpokladanom počte 8 pracovníkov z MRK, vytvorením štyroch dvojčlenných hliadok. Na zabezpečenie asistenčných služieb bude prijatých všetkých 8 pracovníkov z MRK a to na plný pracovný úväzok. Poskytovanie sociálnych a asistenčných služieb prostredníctvom MOPS  v oblastiach s prítomnosťou MRK, bude zabezpečované v úzkej súčinnosti s Mestskou políciou Dobšiná (MsP) a to prostredníctvom hliadkovej služby vo vybraných lokalitách a miestach, v dvojzmennej prevádzke s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na jednotlivé dni v týždni. Činnosť bude zameraná najmä predchádzaním vzniku konfliktov a prevencia protiprávneho konania vo vylúčenej lokalite v  miestach s najväčším výskytom MRK. Ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzaniu poškodzovania majetku MRK ako aj ostatných obyvateľov mesta a verejného majetku. Ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi nielen v miestach výskytu MRK, ale v celom meste. Činnosť bude taktiež zameraná na kontrola nad plynulosťou a bezpečnosťou v cestnej premávke, predovšetkým v súvislosti s pohybom detí po komunikáciách a na miestach prechádzania cez cestu. Vytvorením nových pracovných možnosti prostredníctvom MOPS v meste Dobšiná, prispejeme k  zvýšeniu finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti MRK. 

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2017 - 01.06.2019
Celková suma
106,406 €
Vlastné zdroje
5,320 €
Vyčerpané z projektu
106,406 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora komplexného poskytovania miestn…
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.12.2017
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
30.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
17.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby
Hodnota
8,0 (osoby)
Cieľ
8,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
17.07.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Čestné vyhlásenie

Paušál

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2018
Názov

Mzdy

Mzdy

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2018
Názov

Ostatné náklady

Ostatné náklady

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody

Náklady na mzdy a odvody

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
10.01.2018
Názov

Ostatné náklady

Ostatné náklady

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody 01/2018

Náklady na mzdy a odvody 01/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Ostatné náklady 02/2018

Ostatné náklady 02/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody 02/2018

Náklady na mzdy a odvody 02/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Náklady na mzdy a odvody 03/2018

Sumarizačný hárok 03/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady 03/2018

Čestné vyhlásenie 03/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady 04/2018

Čestné vyhlásenie 04/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody 04/2018

Sumarizačný hárok 04/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady 05/2018

Čestné vyhlásenie 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody 05/2018

Sumarizačný hárok 05/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady 06/2018

Paušálne výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody 06/2018

Sumarizačný hárok 06/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady 07/2018

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody 07/2018

Sumarizačný hárok 07/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady 08/2018

Paušálne výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody za 08/2018

Sumarizačný hárok 08/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady 09/2018

Paušálne výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody za 09/2018

Sumarizačný hárok 09/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody za 10/2018

Sumarizačný hárok za 10/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady za 10/2018

Paušálne výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody za 11/2018

Sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Ostatné náklady za 11/2018

Paušálne výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody za 12/2018

Sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
11.01.2019
Názov

Ostatné náklady za 12/2018

Paušálne výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody za 01/2019

Sumarizačný hárok za 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady za 01/2019

Paušálne výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

ostatné náklady za 02/2019

Paušálne výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

náklady na mzdy a odvody za 02/2019

Sumarizačný hárok za 02/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na mzdy a odvody za 03,04,05/2019

sumarizačný hárok za 03,04,05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
13,441 €
Schválené na preplatenie
13,441 €
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky za 03,04,05/2019

sumarizačný hárok za 03,04,05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné náklady

ostatné náklady 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

náklady na mzdy a odvody 06/2019

Náklady na mzdy a odvody 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
4,480 €
Schválené na preplatenie
4,480 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné náklady za 03,04,05/2019

Paušálne sadzba za 03,04,05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
Mesto Dobšiná
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Dobšiná
IČO
00328197
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.