Popis projektu

Medzi RO a SO pre IROP je uzatvorená Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 26.01.2016 s účinnosťou od 10.02.2016 (ďalej len "ZoVČÚ") s  udelením splnomocnenia pre SO pre IROP na výkon časti úloh RO v rozsahu definovanom v článku 3 ZoVČÚ. Dňa 24.10.2016 bol podpísaný Dodatok č.1 k ZoVČÚ s účinnosťou od 17.11.2016. Od 1.1.2018 je platný a účinný  Organizačný poriadok úradu TSK, v ktorom je zadefinovaný v rámci organizačného útvaru aj Odbor sprotredkovateľdkého orgánu pre IROP priamo podriadený kancelárií predsedu.

V rámci projektu sa realizujú oprávnené aktivity pri výkone decentralizovaných opatrení pre oblasť technickej pomoci v zmysle ZoVČÚ a v zmysle  Dodatku č. 1 k ZoVČÚ. Realizáciou projektu sa má dosiahnuť zabezpečenie administratívnych kapacít zamestnancov - mzdy, odmeny a zákonné odvody zamestnancov SO pre IROP a služby - odmeny a zákonné odvody externých pracovníkov - odborných hodnotiteľov na základe Dohody o vykonaní práce na SO pre IROP v TSK. Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. SO pre IROP plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať celkový počet administratívnych kapacít v počte 8,647 ( v tom zamestnanci SO-8,500 a zamestnanci na DoV-0,147)  - priemerný počet refundovaných AK  prepočítaných na ekvivalent plného pracovného úväzku FTE. 

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2019 - 01.01.2021
Celková suma
395,796 €
Vlastné zdroje
19,790 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdy a platy
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
31.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.01.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
8,302 (FTE)
Cieľ
8,647 (FTE)
Naposledy aktualizované
09.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumár mzdy SO 08-12/2019

SUMÁR mzdy SO 08-12/2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
103,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2020
Názov

Sumár mzdy SO 01-05/2020

SUMÁR mzdy SO 01 - 05/2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
77,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Dohody 2020

Sumár dohodári 2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Dohody 2019

Sumár dohodári 2019

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Dohody sumár 2020

Dohody sumár 2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

SUMÁR mzdy SO 01 / 2021

SUMÁR mzdy SO 01/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

SUMÁR mzdy SO 06-12/2020

SUMÁR mzdy SO 06 - 12 / 2020

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
145,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.