Popis projektu


Projekt „Zabezpečenie materiálno-technických aktivít a odborných služieb pri implementácii OP ĽZ  za rok 2020“ je projektom Technickej pomoci MŠVVaŠ SR v rámci OP Ľudské zdroje. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OP ĽZ v rámci MŠVVaŠ SR, na kvalitné priebežné vzdelávanie uvedených zamestnancov a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia  a monitorovania OP ĽZ vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Vzdelávanie, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007-2013.
 

Viac
Subjekt
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.03.2021
Celková suma
283,666 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 10 - Zabezpečenie externých sl…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
14.04.2020
Názov
Aktivita 8 Zabezpečenie posudkov v BSK…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Aktivita 6 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
08.01.2021
Názov
Aktivita 4 -Materiálno-technické zabezp…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
Aktivita 2- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Aktivita 9 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
14.04.2020
Názov
Aktivita 7 Zabezpečenie posudkov mimo …
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Aktivita 5 - Zabezpečenie externých slu…
Typ
Príprava, implement…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
08.01.2021
Názov
Aktivita 3 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Technické vybavenie…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
29.03.2021
Názov
Aktivita 1- Interné a externé vzdeláva…
Typ
Personálna oblasť –…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prijatých administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet odídených administratívnych kapacít RO/SORO
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet hodnotení diskutovaných na monitorovacom výbore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet žiadostí o platbu s dodržanou lehotou spracovania
Hodnota
2433,0 (počet)
Cieľ
1652,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet žiadostí o platbu s nedodržanou lehotou spracovania
Hodnota
4905,0 (počet)
Cieľ
3524,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet dní školení, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
95,8313 (počet)
Cieľ
82,8067 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet AK vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
130,4667 (počet)
Cieľ
132,5 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet vyučovacích hodín vzdelávania, ktoré absolvovali zamestnanci RO/SORO
Hodnota
1274,15 (počet)
Cieľ
967,5 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet zamestnancov RO/SORO zapojených do vzdelávacích aktivít
Hodnota
20,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet kontrol na mieste
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
108,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných podujatí (Monitorovacie výbory, zasadnutia pracovných skupín, komisií a pod.)
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020 - MRR

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020 - VRR

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020 - MRR

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020 - VRR

Realizácia zmluvy o dielo č. 0957/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

MŠ/ŠKO/2020 - OPLZ - neplatca DPH - VRR

Súhrnný doklad č. MŠ/ŠKO/2020 pre ekonomickú klasifikáciu 637001 - školenia, konferencie, účastnícke poplatky

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ/ŠKO/2020 - OPLZ - neplatca DPH - MRR

Súhrnný doklad č. MŠ/ŠKO/2020 pre ekonomickú klasifikáciu 637001 - školenia, konferencie, účastnícke poplatky

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ/ŠKO/2020 - OPLZ - platca DPH - VRR

Súhrnný doklad č. MŠ/ŠKO/2020 pre ekonomickú klasifikáciu 637001 - školenia, konferencie, účastnícke poplatky

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ/ŠKO/2020 - OPLZ - platca DPH - MRR

Súhrnný doklad č. MŠ/ŠKO/2020 pre ekonomickú klasifikáciu 637001 - školenia, konferencie, účastnícke poplatky

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom - MRR

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom - VRR

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom - VRR

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom - MRR

Digitálny fotoaparát Canon EOS 250D s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

licencia videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok - MRR

Licencie videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

licencia videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok - VRR

Licencie videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

licencia videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok - VRR

Licencie videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

licencia videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok - MRR

Licencie videokonferenčnej cloudovej služby na 1 rok

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Ex-post hodnotenie OPV - OP 2007-2013 - MRR

Ex-post hodnotenie OPV

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
ERUDIO, s.r.o.
Žiadaná suma
46,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Ex-post hodnotenie OPV - OP 2007-2013 - VRR

Ex-post hodnotenie OPV

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
ERUDIO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Tonery a spotrebný materiál - MRR

Tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Tonery a spotrebný materiál - VRR

Tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Tonery a spotrebný materiál - MRR

Tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Tonery a spotrebný materiál - VRR

Tonery a spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Potvrdenie k vydanému certifikátu Overovanie správnosti certifikátov ECDL - MRR

Overenie správnosti certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Potvrdenie k vydanému certifikátu Overovanie správnosti certifikátov ECDL - VRR

Overenie správnosti certifikátov ECDL

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská informatická spoločnosť
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Súhrnný doklad č. MŠ/TPC/2020 pre EK č. 631001 - VRR

Súhrnný doklad č. MŠ/TPC/2020 pre ekonomickú klasifikáciu 631001 - tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súhrnný doklad č. MŠ/TPC/2020 pre EK č. 631001 - MRR

Súhrnný doklad č. MŠ/TPC/2020 pre ekonomickú klasifikáciu 631001 - tuzemské pracovné cesty

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie občerstvenia

Zabezpečenie občerstvenia na OS OP ĽZ dňa 7. 1.2020 a 8.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie občerstvenia

Zabezpečenie občerstvenia na OS OP ĽZ dňa 7. 1.2020 a 8.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby v Hoteli Tatra v termíne 28.2.2020

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 28.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Služby v Hoteli Tatra v termíne 28.2.2020

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 28.2.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Služby v hoteli Tatra v termíne 28.1.2020

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 28.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Služby v hoteli Tatra v termíne 28.1.2020

Zabezpečenie konferenčných služieb na Komisiu pri MV OPĽZ dňa 28.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2020
Názov

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 28.1.2020

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 28.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 28.1.2020

Tlmočenie na Komisii pri MV OP ĽZ dňa 28.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 7.1.2020

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 7.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 7.1.2020

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 7.1.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 8.1.2021

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 8.1.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 8.1.2021

Zabezpečenie techniky na OS OP ĽZ dňa 8.1.2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov IČO
Názov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
00164381
Názov
ERUDIO, s.r.o.
IČO
36330345
Názov
Slovenská informatická spoločnosť
IČO
30845874
Názov
T SERVICE,s.r.o.
IČO
35935847
Názov
Agentúra VKM, s.r.o.
IČO
35736763
Názov
Ing. Miroslav Vranský CoVrans
IČO
11892692
Názov
CLEAN TONERY, s.r.o.
IČO
35891866
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
Pavol Hideghéty
IČO
41982606
Názov
Dimension Data Slovakia, s.r.o.
IČO
35804262
Názov
FLASH of LIGHT, s. r. o.
IČO
48211222
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.