Popis projektu

Predmetom projektu je zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb na komunitnej úrovni v obci Pusté Úľany prostredníctvom výstavby  zariadenia pre seniorov.

    

Celkový cieľ projektu budú dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktorými sú:

1.  Výstavba Zariadenia pre seniorov na komunitnej báze

2.  Zvýšenie rozsahu a kapacity poskytovaných sociálnych služieb obyvateľom obce a okresu na

      komunitnej báze

     Uvedené ciele sa dosiahnu prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu:

1. Výstavba 2 nových objektov Zariadenia pre seniorov

2. Zakúpenie vybavenia objektov Zariadenia pre seniorov

     Miesto realizácie projektu: Obec Pusté Úľany, C- KN 212/3 a  C-KN 357/4

     Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné merateľné ukazovatele:

P0070 Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb = 24                      P0228 Počet nových verejných budov =2

P0613 Podlahová plocha nových verejných budov = 1391,4 m2    

P0387 Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore = 1

Viac
Subjekt
Domov pre seniorov Golden Age
Miesta realizácie
Pusté Úľany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2021 - 01.09.2022
Celková suma
1,283,550 €
Vlastné zdroje
64,178 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Zakúpenie vybavenia objektov Zariade…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
09.02.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
07.09.2022
Názov
1. Výstavba 2 nových objektov Zariadeni…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
09.11.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
16.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
1391,4 (m2)
Cieľ
1391,4 (m2)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok a prevádzkové vybavenie pre zariadenie pre seniorov vrátane spoločných priestorov

Faktúra - nábytok PU

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Osobný automobil 5-miestny

Faktúra - auto PU

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Stavebné práce 230622-240722

Faktúra Bautech obj. 212

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Stavebné práce 020122-270122

Faktúra Bautech obj.212

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Stavebné práce190722-190922

Faktúra Bautech obj.212

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Stavebné práce 280122-180322

Faktúra bautech obj. 212

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Stavebné práce 190322-180422

Faktúra Bautech obj.212

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Stavebné práce 190422200522

Fktúra Bautech obj.212

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Stavebné práce 210522-220622

Faktúra Bautech obj.212

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Stavebné práce 021121-030222

Faktúra-Bautech obj.357

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Stavebné práce 090422-110522

Faktúra bautech obj.357

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Stavebné práce 040222-080422

Faktúra Bautech obj.357

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Stavebné práce 120522-160622

Faktúra Bautech obj.357

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2022
Názov

Stavebné práce170622-180722

Faktúra Bautech obj.357

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Stavebné práce 190722-090822

Faktúra Bautech obj.357

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2022
Názov

Stavebné práce 100822-160922

Faktúra Bautech obj.357

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Pozemok 357-4

Pozemok

Vlastník dokladu
Domov pre seniorov Golden Age
Dodávateľ
Obec Pusté Úľany
Žiadaná suma
11,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov IČO
Názov
Obec Pusté Úľany
IČO
00306134
Názov
Bautech Šaľa s.r.o.
IČO
46605924
Názov
Meditech SK, s.r.o.
IČO
46964690
Názov
T A N E X , spol. s r.o.
IČO
18048871
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.