Popis projektu

Spoločnosť NG Aviation s.r.o. aktívne pôsobí na trhu AIM, tzv. Aeronautical Information Management – nové odvetvie zamerané na digitalizáciu leteckých dát. Pravidelne sa zúčastňujeme ako spíker významných medzinárodných konferencií a podujatí po celom svete (Peru 12/2017, Bangkok 4/2018, Egypt 1/2019) a spolupracuje s organizáciami po celom svete v oblasti digitalizácie leteckých dát.


Predmetom predloženého projektového zámeru sú výskumné aktivity s cieľom vytvoriť ucelený systém digitálnych leteckých informácií.Výskumné aktivity budú realizované prostredníctvom interných kapacít s čiastočným využitím nezávislého výskumu.


Navrhovaná činnosť bude prebiehať v existujúcich výskumných a vývojových priestoroch v Bratislavskom kraji, ktoré poskytujú potrebné zázemie pre realizáciu projektu.Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) – hodnota 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové (kód P0288) – hodnota 1
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (kód P0289) – hodnota 1
Počet podporených výskumných inštitúcií (kód P0325) – hodnota 1
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové (kód P0512) – hodnota 1
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové (kód P0513) – hodnota 1

Viac
Subjekt
NG Aviation s. r. o.
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
1,235,555 €
Vlastné zdroje
370,790 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Riadenie projektu

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 1/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 1/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Technický pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 1/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 1/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Riadenie projektu

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 2/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 2/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 2/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
11,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Technický pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 2/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 9

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
8,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 3/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 3/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
14,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Riadenie projektu

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 3/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Riadenie projektu

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 4/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 4/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 4/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 5/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Riadenie projektu

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 5/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 5/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 6/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 6/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Riadenie projektu

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 6/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 7/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 7/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 10

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
24,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 8/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 8/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 9/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 9/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 11

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
9,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 05/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 1

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 04/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 03/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
8,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
8,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 02/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
8,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 01/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 06/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
17,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 3

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
14,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 4

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
9,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
14,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2021
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 5

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
13,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
8,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 6

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
15,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
5,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021 -2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2021 -2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
3,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
7,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
12,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
10,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 7

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
17,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Riadenie projektu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2021

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
4,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2021 - 2

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 8

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
6,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 11/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 11/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 10/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 10/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 12/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
16,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník

Interný doklad k zaúčtovaniu miezd 12/2022

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
17,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Výpočet nepriamych výdavkov deklarovaných paušálnou sadzbou - ŽoP č. 12

Vlastník dokladu
NG Aviation s. r. o.
Dodávateľ
NG Aviation s. r. o.
Žiadaná suma
14,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
NG Aviation s. r. o.
IČO
50517902
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.