Popis projektu

SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava využije finančné prostriedky v rámci Technickej pomoci IROP na zabezpečenie refundácie administratívnych kapacít na realizáciu činností a funkcií výkonu činností delegovaných RO pre IROP na  SO pre IROP Hlavné mesto SR Bratislava. V súlade s oprávnenými obdobím výzvy budú prostriedky použité na refundáciu miezd administratívnych kapacít za obdobie 02/2019 až 12/2020.

Cieľom projektu je zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava.

Hodnoty merateľných ukazovateľov projektu: P0619 Priemerný počet zrefundovaných administratívnych kapacít - 2,87 full time employment

P0131 Priemerný ročný počet evidovaných administratívnych kapacít zapojených do implementácie OP vybavených materiálno - technickým vybavením z prostriedkov TP - 2,87

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.12.2020
Celková suma
153,774 €
Vlastné zdroje
7,689 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora administratívnych kapacít, vzde…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.02.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných expertných služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
2,8696 (FTE)
Cieľ
2,87 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.01.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Príloha č. 5 a sumár mzdy 2

Príloha č. 5 a sumár mzdy 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
28,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Príloha č. 5 a sumár mzdy 1

Príloha č. 5 a sumár mzdy 1

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
76,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Príloha č. 5 sumár mzdy

Príloha číslo 5 sumár mzdy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
41,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Mzdové náklady zamestnancov vrátane odvodov

Mzdové náklady zamestnancov vrátane odvodov

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
8,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.