Popis projektu

Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zlepšenia kvality obalových  konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody, efektívnej výmeny vzduchu, výmeny systému vykurovania, prípravy teplej vody a osvetlenia.

Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora potreby energie verejnej budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Miesta realizácie
Sučany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.08.2021
Celková suma
529,510 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy ÚV…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
23.02.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
23.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
04.03.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
31.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
84,7021 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
271,14 (MWh/rok)
Cieľ
271,14 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
186437,8527 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0063 (MW)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0063 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6,3 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
31,993 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
29,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
39,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2426,1 (m2)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
324410,3132 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
230741,5992 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe Zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác k 31.8.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác k 31.8.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác k 31.8.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác k 31.8.2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac október 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac október 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac október 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac október 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac september 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac september 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac september 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac september 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Fatrúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Fatrúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac december 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac december 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac december 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac december 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac november 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac november 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac november 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za mesiac november 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru na základe zmluvy o výkone stavebného dozoru č. ÚVTOSM-38/32-2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1.1.2021 - 15.4.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1.1.2021 - 15.4.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1.1.2021 - 15.4.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe priloženého súpisu prác za obdobie 1.1.2021 - 15.4.2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Príplatok na bývanie

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Odvody - nemocenské zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Odvody - výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Odvody - invalidný výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Odvody - výsluhový príspevok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Odvody - úrazové zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2017
Názov

výroba a osadenie dočasného pútača

Farkúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2017
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Odvody - nemocenské zabezpečenie príslušníkov

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odvody - úrazové zabezpečenie príslušníkov

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odvody - výsluhový dôchodok príslušníkov

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odvody - výsluhový príspevok príslušníkov

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odvody - invalidný výsluhový dôchodok príslušníkov

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Príplatok za bývanie

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 4.3.4.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Suma celkom
144 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.