Popis projektu

Cieľom projektu je Splnenie stanoveného cieľa naplníme prostredníctvom :

plánujeme vypracovať, vytvoriť a zaviesť:

  • v rozvoji verejných politík BBSK

  • na podporu posilnenia kapacít zaoberajúce sa analytickými a metodickými činnosťami v oblasti rozvoja regiónu ako aj implementačnej jednotky koordinujúcej implementáciu stratégií kraja

  • Nové prístupy a nástroje ako a súvisiacu s distribúciou

  • Strategické dokumenty v regionálnom rozvoji – ,

na Oddelení Catching-up Regions podporíme činnosti implementačnej jednotky s kapacitami realizujúcimi a koordinujúcimi implementáciu rozvojových iniciatív Európskej komisie prostredníctvom manažérskych pracovných pozícií ako aj pozícií v oblasti:

zamestnanci Úradu BBSK, obyvatelia BBSK, miestne samosprávy, podnikateľské subjekty, platformy združujúce občanov a právnické osoby, akademická a vedecká obec, seniori.

Miestom realizácie projektu je územie BBSK s plánom trvania na 30 mesiacov s predpokladaným začiatkom od a koncom realizácie v .

Viac
Subjekt
Banskobystrický samosprávny kraj
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.12.2022
Celková suma
2,962,884 €
Vlastné zdroje
148,144 €
Vyčerpané z projektu
591,100 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zavedenie systémov riadenia kvality
Typ
Zavedenie systémov …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
23.05.2022
Názov
Opatrenia na podporu iniciatív Európske…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov
Procesy, systémy a politiky
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia (okrem riadenia kvality)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia kvality
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy HA1 marec 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_03/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy HA2 marec 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_03/2022 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy HA3 marec 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_03/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy HA1 apríl 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
31,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdy HA2 apríl 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2022 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdy HA3 apríl 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

1.1. paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2022 a 04/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.1. paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2022 a 04/2022 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2022 a 04/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.5. Externý posudzovateľ Externej spätnej väzby modelu CAF

Poplatok za vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2022 a 06/2022 HA1

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2022 a 06/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2022 (HA1)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
54,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2022 a 06/2022 HA2

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2022 a 06/2022 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2022 a 06/2022 HA3

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2022 a 06/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2022 (HA1)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
51,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2022 (HA2)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2022 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2022 (HA3)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2022 (HA3)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
25,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2022 (HA1)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
29,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 07/2022 a 08/2022 HA3

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 07/2022 a 08/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2022 (HA3)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2022 (HA1)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
69,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2022 (HA3)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 07/2022 a 08/2022 HA1

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 07/2022 a 08/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY HA1 September 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
146,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy HA3 September 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 09/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 09/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.3.6. Odborný referent Catching-up (verejná doprava – projektový manažér) - Mariana Badínska

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Mariana Badínska

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.6. Odborný referent Catching-up (verejná doprava – projektový manažér) - Mariana Badínska

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Mariana Badínska

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Ján Tuška

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Ján Tuška

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Ján Tuška

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Ján Tuška

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Ing. Mária Filipová

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Mária Filipová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Ing. Mária Filipová

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Mária Filipová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Pavla Hupková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Pavla Hupková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Pavla Hupková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Pavla Hupková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.1. Vedúci oddelenia Catching-up Regions - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.1. Vedúci oddelenia Catching-up Regions - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.11. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo - špecialista pre kariérne poradenstvo) - Ing. Andrea Škultétyová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Andrea Škultétyová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.11. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo - špecialista pre kariérne poradenstvo) - Ing. Andrea Škultétyová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Andrea Škultétyová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Mgr. Mária Machajdíková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Mária Machajdíková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Mgr. Mária Machajdíková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Mária Machajdíková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Pavla Hupková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Pavla Hupková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Pavla Hupková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Pavla Hupková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Juraj Oravec

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Juraj Oravec

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Juraj Oravec

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Juraj Oravec

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Marína Linková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Marína Linková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Marína Linková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Marína Linková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Mgr. Ľuboslava Kubišová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Ľuboslava Kubišová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Mgr. Ľuboslava Kubišová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Ľuboslava Kubišová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.6. Odborný referent Catching-up (verejná doprava – projektový manažér) - Mariana Badínska

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mariana Badínska

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.6. Odborný referent Catching-up (verejná doprava – projektový manažér) - Mariana Badínska

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mariana Badínska

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.10. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo – projektový manažér, analytik vzdelávacej politiky) - Mgr. Martina Novotná

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Martina Novotná

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.10. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo – projektový manažér, analytik vzdelávacej politiky) - Mgr. Martina Novotná

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Martina Novotná

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Juraj Oravec

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Juraj Oravec

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Juraj Oravec

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Juraj Oravec

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Ján Tuška

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Ján Tuška

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Ján Tuška

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Ján Tuška

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Ing. Mária Filipová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Mária Filipová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Ing. Mária Filipová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Mária Filipová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 01-02/2020 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 01-02/2020 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Ing. Dominika Podstaveková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Dominika Podstaveková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Ing. Dominika Podstaveková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Dominika Podstaveková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.1. Vedúci oddelenia Catching-up Regions - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.1. Vedúci oddelenia Catching-up Regions - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.11. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo - špecialista pre kariérne poradenstvo) - Ing. Andrea Škultétyová

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Andrea Škultétyová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.11. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo - špecialista pre kariérne poradenstvo) - Ing. Andrea Škultétyová

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Andrea Škultétyová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.3. Expert Catching-up Regions – konzultant pre horizontálne priority - doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - PhDr. Andrea Seberíny, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Mgr. Andrea Rúfusová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Andrea Rúfusová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Mgr. Andrea Rúfusová

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Mgr. Andrea Rúfusová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.8. Odborný referent Catching-up Regions (sociálne služby – projektový manažér) - JUDr. Ján Michalský

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - JUDr. Ján Michalský

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.8. Odborný referent Catching-up Regions (sociálne služby – projektový manažér) - JUDr. Ján Michalský

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - JUDr. Ján Michalský

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.3. Expert Catching-up Regions – konzultant pre horizontálne priority doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.3. Expert Catching-up Regions – konzultant pre horizontálne priority doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Marína Linková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Marína Linková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Marína Linková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Ing. Marína Linková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Mgr. Andrea Rúfusová

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Mgr. Andrea Rúfusová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Mgr. Andrea Rúfusová

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Mgr. Andrea Rúfusová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.8. Odborný referent Catching-up Regions (sociálne služby – projektový manažér) - JUDr. Ján Michalský

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - JUDr. Ján Michalský

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.8. Odborný referent Catching-up Regions (sociálne služby – projektový manažér) - JUDr. Ján Michalský

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - JUDr. Ján Michalský

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.13. Odborný referent Catching-up Regions (inovácie – projektový manažér) - Igor Čajko, MSc.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Igor Čajko, MSc.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.13. Odborný referent Catching-up Regions (inovácie – projektový manažér) - Igor Čajko, MSc.

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Igor Čajko, MSc.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Mgr. Mária Machajdíková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Mgr. Mária Machajdíková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Mgr. Mária Machajdíková

Výplatná páska za mesiac 01/2020 - Mgr. Mária Machajdíková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Ing. Dominika Podstaveková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Dominika Podstaveková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Ing. Dominika Podstaveková

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Ing. Dominika Podstaveková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.13. Odborný referent Catching-up Regions (inovácie – projektový manažér) - Igor Čajko, MSc.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Igor Čajko, MSc.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

3.3.13. Odborný referent Catching-up Regions (inovácie – projektový manažér) - Igor Čajko, MSc.

Výplatná páska za mesiac 02/2020 - Igor Čajko, MSc.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 01-02/2020 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 01-02/2020 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

1.6.1. Faktúra za 1Q KIS

Faktúra KIS služby 1Q

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6.1. Faktúra za 2Q KIS

Faktúra KIS služby 2Q

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6.1. Faktúra za 3Q KIS

Faktúra KIS služby 3Q

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.6.1. Faktúra za 4Q KIS

Faktúra KIS služby 4Q

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2020 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2020 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.16. Odborník Catching-up Regions (konzultant pre oblasť inovácií a spoluprácu s priemyslom) - Ing. Kamila Borseková, PhD.

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Kamila Borseková, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - PhDr. Andrea Seberíni, PhD.

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - PhDr. Andrea Seberíni, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Ing. Mária Filipová

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Mária Filipová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.7. Odborník Catching-up Regions (sociálne služby) - Mgr. Mária Machajdíková

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Mgr. Mária Machajdíková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Ján Tuška

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Ján Tuška

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.4. Odborník Catching-up Regions (verejná doprava – analytik) - Ing. Juraj Oravec

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Juraj Oravec

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.3. Expert Catching-up Regions – konzultant pre horizontálne priority doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - doc. Ing. Peter Pisár, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.15. Odborný referent Catching-up Regions (inovácie) - Ing. Patrik Remenár

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Patrik Remenár

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.13. Odborný referent Catching-up Regions (inovácie – projektový manažér) - Igor Čajko, MSc.

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Igor Čajko, MSc.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.11. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo - špecialista pre kariérne poradenstvo) - Ing. Andrea Škultétyová

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Andrea Škultétyová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.10. Odborný referent Catching-up Regions (školstvo – projektový manažér, analytik vzdelávacej politiky) - Mgr. Martina Novotná

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Mgr. Martina Novotná

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.8. Odborný referent Catching-up Regions (sociálne služby – projektový manažér) - JUDr. Ján Michalský

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - JUDr. Ján Michalský

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.6. Odborný referent Catching-up (verejná doprava – projektový manažér) - Mariana Badínska

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Mariana Badínska

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.2. Odborný referent Catching-up Regions - Ing. Katarína Pšenáková

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Katarína Pšenáková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

3.3.1. Vedúci oddelenia Catching-up Regions - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.3.6. Odborník pre tvorbu stratégií - externý konzultant - Ing. Ľudmila Elexová, PhD.

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Ľudmila Elexová, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.3.4. Vedúci oddelenia informačných technológií - Ing. Róbert Jány

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Róbert Jány

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Mgr. Ľuboslava Kubišová, PhD.

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Mgr. Andrea Rúfusová

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Mgr. Andrea Rúfusová

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.3.3. Odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát - Ing. Dominika Podstaveková

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Dominika Podstaveková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Marína Linková

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Marína Linková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

1.3.1. Odborný referent pre analytické a metodické činnosti - Ing. Pavla Hupková

Výplatná páska za mesiac 03/2020 - Ing. Pavla Hupková

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Mzdy HA3 október 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_10/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy HA1 október 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_10/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
53,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 04-09/2020 HA1

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 04-09/2020 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 04-09/2020 HA3

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 04-09/2020 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 04-09/2020 HA2

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 04-09/2020 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy HA3 september 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy HA2 september 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2020 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy HA1 september 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy HA3 august 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Mzdy HA2 august 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2020 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Mzdy HA1 august 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Mzdy HA3 júl 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy HA2 júl 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2020 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy HA1 júl 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy HA3 jún 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy HA2 jún 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2020 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy HA1 jún 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdy HA3 máj 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
16,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy HA1 máj 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
10,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdy HA3 apríl 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Mzdy HA1 apríl 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

BV úhrada faktúry a DPH - PDO (AFRY CZ, s.r.o.)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10-11/2020 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10-11/2020 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10-11/2020 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy HA3 november 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_11/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy HA1 november 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_11/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
30,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy HA2 november 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_11/2020 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy HA3 október 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_10/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy HA2 október 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_10/2020 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy HA1 október 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_10/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Faktúra PUM Fáza C

Faktúra PUM Fáza C

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra PUM Fáza B

Faktúra PUM fáza B

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 12/2020-01/2021 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 12/2020-01/2021 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 12/2020-01/2021HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
14,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy HA3 január 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_01/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy HA2 január 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_01/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy HA1 január 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_01/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdy HA3 december 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_12/2020 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy HA2 december 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_12/2020 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy HA1 december 2020

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_12/2020 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
76,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

BV úhrada faktúry a DPH - PDO časť B (AFRY CZ, s.r.o.)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 02/2021 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 02/2021 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 02/2021 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy HA3 február 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_02/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy HA2 február 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_02/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Mzdy HA1 február 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavy mimo ŠRO_02/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2021 a 04/2021 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2021 a 04/2021 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 03/2021 a 04/2021 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy HA3 apríl 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy HA2 apríl 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy HA1 apríl 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_04/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy HA3 marec 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_03/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
18,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy HA2 marec 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_03/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy HA1 marec 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_03/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

BV úhrada faktúry a DPH - PDO časť C (AFRY CZ, s.r.o.)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2021-06/2021 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy HA3 máj 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
23,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2021 a 06/2021 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 05/2021 a 06/2021 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy HA3 jún 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy HA2 jún 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy HA1 jún 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_06/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
38,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy HA2 máj 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy HA1 máj 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_05/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy HA2 júl 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy HA1 júl 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy HA3 júl 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_07/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdy HA1 august 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
20,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 07/2021-09/2021 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy HA2 august 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy HA3 august 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_08/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 07/2021-09/2021 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy HA1 september 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy HA2 september 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy HA3 september 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_09/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 07/2021-09/2021 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
9,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy HA3 október 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_10/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy HA2 október 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_10/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Mzdy HA1 október 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_10/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
27,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10/2021

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10/2021 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 10/2021 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

Faktúra PUM Fáza D

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy - PUM Fáza D

Faktúra PUM Fáza D

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

Faktúra PUM opcie

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy - PUM Opcie

Faktúra PUM opcie

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

BV úhrada faktúry a DPH - PDO časť D (AFRY CZ, s.r.o.)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.5.2. Koncepcie v oblasti dopravy

BV úhrada faktúry a DPH - PDO časť D (AFRY CZ, s.r.o.)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy HA1 november 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
53,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy HA1 december 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_12/2021 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
46,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdy HA2 november 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Mzdy HA3 november 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
21,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 11/2021 a 12/2021 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdy HA2 december 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_12/2021 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdy HA3 december 2021

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_12/2021 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 11/2021 a 12/2021 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
15,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 11/2021 a 12/2021 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdy HA1 január 20222 (HA1)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_01/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
26,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy HA2 január 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_01/2022 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy HA3 január 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_01/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
12,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy HA1 február 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_02/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
26,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mzdy HA2 február 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_02/2022 (HA2)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mzdy HA3 február 2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_02/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
17,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

1.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 01/2022 a 02/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

2.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 01/2022 a 02/2022 HA2

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3.1. Paušálna sadzba

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 01/2022 a 02/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 11/2022 HA1

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 11/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 11/2022 HA3

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 11/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2022 (HA1)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
45,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2022 (HA3)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 12/2022 HA3

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 12/2022 HA3

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_12/2022 (HA1)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_12/2022 (HA1)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
24,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_12/2022 (HA3)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky mimo ŠRO_11/2022 (HA3)

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
25,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 12/2022 HA1

Doklad pre výpočet paušálnej sadzby za 12/2022 HA1

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
3,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.1. Systém na správu majetku a energetický manažment - Odpis 1. mesiac

Inventárna karta majetku

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1.2.1. Systém na správu majetku a energetický manažment - Odpis 2. mesiac

Inventárna karta majetku

Vlastník dokladu
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.