Popis projektu

  • Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy /zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov/, prostredníctvom realizovania nasledovných opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti, vychádzajúcich z uskutočneného energetického auditu budovy:

- zateplenie obvodového plášťa budovy (fasády objektu) - injektáž a sanačné úpravy vzlínajúcej vlhkosti - výmena výplňových konštrukcií - zateplenie stropu -  modernizácia vykurovacej sústavy - modernizácia systému prípravy teplej vody - modernizácia elektrickej inštalácie a osvetlenia


• Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie celkovej spotreby energie v budove, výrazne sa zníži potreba energie na vykurovanie objektu administratívnej budovy /úspora 87,55 %/, znížia sa emisie skleníkových plynov, čím projekt prispeje k zlepšovaniu kvality životného prostredia, vytvoria sa vhodné mikroklimatické a hygienické podmienky pre intenzívnejšie využívanie priestorov budovy. Po realizácii projektu bude administratívna budova spĺňať legislatívne požiadavky a štandardy, inštalujú sa inovatívne a vysokoúčinné technické zariadenia a použijú moderné materiály, s výrazným prínosom pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy. Vysoká miera úspor energie zaručuje prijateľnú ekonomickú návratnosť projektu. Miestom realizácie projektu je administratívna budova - Kultúrny dom v obci Babindol.

Viac
Subjekt
Obec Babindol
Miesta realizácie
Babindol
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2017 - 01.12.2020
Celková suma
397,948 €
Vlastné zdroje
19,897 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
09.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
30.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
01.03.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,742 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
26,556 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
564,9 (m2)
Cieľ
564,0 (m2)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0186 (MW)
Cieľ
0,0186 (MW)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0186 (MWt)
Cieľ
0,0186 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
23,2755 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
31,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,5865 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
35,7813 (MWh/rok)
Cieľ
35,7813 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
25194,7975 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
113978,7 (kWh/rok)
Cieľ
110883,96 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
46591,7908 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

Stavebný dozor stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Digitálne spracovanie projekčných podkladov a vizualizácií (prípravná a projektová dokumentácia)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vypracovanie PD - prípravná a projektová dokumentácia "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Babindol"

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2017
Názov

finančné riadenie projektu a poradenstvo súvisiace s implementáciou projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

monitoring projektu a poradenstvo súvisiace s implementáciou projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Babindol
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Babindol

Suma celkom
1,350 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Nezverejnenie oznám…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Obec Babindol

Suma celkom
1,175 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
Mgr. Oľga Csalová
IČO
50665171
Názov
JOMAKSTAV, s.r.o.
IČO
35934344
Názov
Ing.arch. Anton Augustín
IČO
45857199
Názov
3A Ateliér s.r.o.
IČO
47434988
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.