Prestavba objektov MŠ-Kamenec pod Vtáčnikom, za účelom zníženia energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie

Obec Kamenec pod Vtáčnikom

Popis projektu

Obec Kamenec pod Vtáčnikom sa nachádza v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza s počtom obyvateľov 1800.Predložený projekt je komplexným projektom, ktorého hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Kamenec pod Vtáčnikom zlepšením tepelno-technických vlastností obvodových stien, strechy a otvorových konštrukcií a celkovou rekonštrukciou vykurovania. Materská škola sa nachádza v katastrálnom území obce Kamenec pod Vtáčnikom na parcele 374/104. Vplyvom realizácie vyššie uvedených opatrení bolo vypočítané plánované zníženie objemu primárnej energie o 71,97 kWh/(m².a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu vo výške 65,134 %. 

Budova materskej školy je rozdelená do  dvoch objektov:

  • SO.01 Triedny pavilón
  • SO.02 Hospodársky pavilón
     
Viac
Subjekt
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Miesta realizácie
Kamenec pod Vtáčnikom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2021 - 01.04.2022
Celková suma
644,007 €
Vlastné zdroje
32,200 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie eneregetickej náročnosti mater…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
26.08.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
22.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
13.08.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
22.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
352,1289 (MWh/rok)
Cieľ
176,0448 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
114665,2936 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
69464,5635 (kWh/rok)
Cieľ
122154,681 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
151506,519 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MWt)
Cieľ
0,0021 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,1 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
24,0455 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,0455 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,087 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
14,045 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1736,45 (m2)
Cieľ
1697,3 (m2)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
61,3795 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra za projektový manažér - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra za projektový manažér - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
163,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov IČO
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
ROKO gips, s.r.o.
IČO
36302031
Názov
ZNALING s.r.o.
IČO
52121631
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.