Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tekovská 28 v Leviciach. Objekt MŠ je zložený z dvoch pavilónov - materskej školy a hospodárskeho pavilónu - a je v súčasnosti v zlom technickom stave. Obvodové steny, strešný plášt a väčšina otvorových konštrukcií nevyhovuje súčasným technickým normám. Na základe globálneho ukazovateľa spadá do energetickej triedy C. Budova bola skolaudovaná v roku 1978.

V rámci realizácie projektu plánujeme realizovať nasledovné opaterania zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

  • Zlepšenie tepelnotechnických vlasností budovy (zateplenie obvodových stien, strešného plášta, podláh a výmena otvorrových konštrukcií)
  • Rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacieho systému
  • Renovácia osvetlenia

V dôsledku realizácie projektu sa zníži spotreba energie v budove na 74 439 kWh/rok. Budova bude na základe globálneho ukazovateľa primárnej energie zaradená do a bude klasifikovaná ako . V rámci realizácie projektu bude vystavený aj energetický certifikát, ktorý určí energetickú náročnosť budovy pre jednotlivé miesta spotreby po jej obnove.

Viac
Subjekt
Mesto Levice
Miesta realizácie
Levice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.09.2022
Celková suma
589,671 €
Vlastné zdroje
29,484 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
21.04.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
20.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1798,5 (m2)
Cieľ
1798,5 (m2)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
85,7615 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
230,043 (MWh/rok)
Cieľ
230,043 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
144281,4758 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
193227,84 (kWh/rok)
Cieľ
171951,585 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
189973,2515 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
28,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,13 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Levice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Energetický certifikát

Faktúra EC MŠ Tekovská

Vlastník dokladu
Mesto Levice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov IČO
Názov
VERÓNY OaS s.r.o.
IČO
47210621
Názov
Ing. Juraj Kmeťo
IČO
44159579
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.