Popis projektu

Cieľom predloženého projektu je a optimalizovať trhové pozície prostredníctvom realizácie marketingových aktivít, ako aj implementácie kreatívnych nástrojov elektronického podnikania a vytvoriť tak zázemie pre 3

Realizácia projektu vytvorí Vďaka inovatívnych riešení je projekt a produkt EggMap

V rámci projektu bude v spoločnosti implementovaná moderná technológia sieťotlačovej grafickej dielne so špeciálnymi grafickými a fotografickými postupmi, ktorá umožní spájať moderné materiály s kultúrnymi informáciami.

Nové produkty žiadateľa budú predstavené na vybraných Aktivity projektu prispejú k zlepšeniu možností a priaznivých podmienok kreatívcov.  Projekt bude realizovaný vo vlastných priestoroch žiadateľa v obci plánuje prenajímať skladové priestory.

Spoločnosť vytvorí počas realizácie projektu nové inovatívne riešenia, (merateľný ukazovateľ počet pracovných miest pre MSP v kreatívnom priemysle, ktoré sú pre firmu nové).

Znakom je pozitívna finančná analýza nielen v realizačnej fáze,ale aj v referenčnom období, keď sa vytvorené pracovné miesta ,ktoré sú stimulované prostredníctvom priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu dlhodobo a efektívne udržiavajú.

Viac
Subjekt
Tomáš Sátor - Eggmap
Miesta realizácie
Dolný Štál
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.04.2021
Celková suma
202,933 €
Vlastné zdroje
10,147 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Hlavná aktivita 5 - Podpora kreatívnej …
Typ
Umožnenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavná aktivita 4 - Prenájmy priestorov…
Typ
Umožnenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
13.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavná aktivita 1 - Obstaranie hmotného…
Typ
Umožnenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Hlavná aktivita 3 - Podpora marketingov…
Typ
Umožnenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
09.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
09.10.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzda Lívia Bott Domonkos

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2020
Názov

Mzda Klára Sátorová

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2020
Názov

Mzda Valéria Bogárová

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2020
Názov

Mzda Dénes Sátor

Sumarizačný hárok 05/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2020
Názov

Vypracovanie NFP

Faktúra NFP

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2017
Názov

Prenájom 062020

Prenájom 06/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Prenájom 072020

Prenájom 062020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Prenájom 052020

Prenájom

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Cestovný príkaz Lívia Bott Domonkos

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Cestovný príkaz Lívia Bott Domonkos

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Cestovný príkaz Valéria Bogárová

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Cestovný príkaz Valéria Bogárová

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Cestovný príkaz Tomáš Sátor

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Cestovný príkaz Tomáš Sátor

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Cestovný príkaz Tomáš Sátor

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Cestovný príkaz Tomáš Sátor

Sumarizačný hárok náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Klára Sátorová

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Dénes Sátor

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Valéria Bogárová

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Lívia Bott Domonkos

Sumarizačný hárok 07/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Klára Sátorová

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Valéria Bogárová

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Livia Bott Domonkos

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Dénes Sátor

Sumarizačný hárok 06/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzda Valéria Bogárová

Sumarizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzda Lívia Bott Domonkos

Sumarizačný hárok 04/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Faktúra 2020/099

Verejné obstarávanie

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2020/099

Verejné obstarávanie

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Faktúra 2020/08

Stratégia

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2020/08

Stratégia

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Prenájom sept

Prenájom sept

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Kultúrny referent

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Finančný manažér

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Dizajnér

Sumarizačný hárok 09/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Kultúrny referent

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Finančný manažér

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Dizajnér

Sumarizačný hárok 08/2020

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Prenájom august

Prenájom aug

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

CP01/08

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

CP01/09

Sumarizačný hárok - náhrady pri pracovnej ceste

Vlastník dokladu
Tomáš Sátor - Eggmap
Dodávateľ
Tomáš Sátor - Eggmap
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov IČO
Názov
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
IČO
50622498
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
Dénes Sátor
IČO
53073916
Názov
Tomáš Sátor - Eggmap
IČO
50801350
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.