Popis projektu

Predmetom projektu je dobudovanie elektronickej (širokopásmovej) komunikačnej siete ŽSR s použitím zariadení pre viacnásobné využitie existujúcich optických vláken. Uvedený projekt technologický nadväzuje na zrealizovaný projekt „Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN-T (telematika)“,ktorý bol financovaný z Operačného programu Doprava 2007 – 2013. Ide o technológiu WDM (technológia pre viacnásobné využitie optického vlákna), čím sa zvýši využiteľnosť súčasnej vybudovanej optickej infraštruktúry pre potreby manažéra infraštruktúry a externých spoločností na južnej trase (Bratislava – Nové Zámky – Zvolen – Plešivec – Košice a v úseku Bratislava – Komárno).

Cieľom projektu je zabezpečiť požadované telematické služby pre interných zamestnancov ŽSR a udržať si externých „koncových užívateľov“ a pripraviť sa na kontinuálny rast požiadaviek na telekomunikačnú infraštruktúru, vyplývajúcej z napredujúcej digitalizácie a informatizácie procesov na ŽSR. Hlavným cieľom digitalizácie je zvyšovanie produktivity práce, vyplývajúcej zo zrýchlenia výmeny informácií, zvyšovania kvality komunikačných kanálov a zvyšovania celkovej kvality informačnej infraštruktúry.

Ďalším cieľom projektu je prostredníctvom modernej konvergovanej IP MPLS siete vytvoriť pre všetky zložky ŽSR jednotné komunikačné prostredie, v ktorom budú informácie prenášané vyššími rýchlosťami pri zabezpečení požadovanej bezpečnosti a spoľahlivosti toku dát. Na existujúcej EKS (elektronická komunikačná sieť) ŽSR budú vykonané činnosti, ktoré zabezpečia inováciu primeranú súčasnej dobe a potrebám riadenia železničnej dopravnej cesty.

  • dosiahnutie interoperability železničného systému;
  • rast bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy;
  • zvýšenie konkurenčnej pozície železničnej dopravy na dopravnom trhu.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Hul, Úľany nad Žitavou, Šurany, Bánov, Košice - okolie, Košice - mestská časť Barca, Čaňa, Haniska, Veľká Ida, Čečejovce, Moldava nad Bodvou, Turňa nad Bodvou, Rožňava, Hrhov, Lipovník, Rožňava, Slavec, Plešivec, Gemerská Hôrka, Tornaľa, Lenartovce, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Jesenské, Blhovce, Hajnáčka, Fiľakovo, Lučenec, Tomášovce, Lovinobaňa, Kriváň, Detva, Stožok, Vígľaš, Zvolenská Slatina, Zvolen, Hronská Dúbrava, Žiar nad Hronom, Hliník nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Hronský Beňadik, Kozárovce, Veľké Kozmálovce, Levice, Kalná nad Hronom, Lok, Beša, Podhájska, Nové Zámky, Palárikovo, Tvrdošovce, Jatov, Trnovec nad Váhom, Šaľa, Galanta, Sládkovičovo, Senec, Bernolákovo, Komárno, Zlatná na Ostrove, Zemianska Olča, Veľký Meder, Dolný Štál, Dunajská Streda, Orechová Potôň, Lehnice, Kvetoslavov, Senec, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Bratislava III, Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.11.2021
Celková suma
25,950,156 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,127,317 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová dokumentácia
Typ
I. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
16.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Realizácia diela
Typ
G. Implementácia sy…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
16.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
13.03.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – št. hr. SR/MR)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (vlkm)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre)
Hodnota
82,0 (počet)
Cieľ
80,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 001960115 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,127,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 001960115 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,655,135 €
Schválené na preplatenie
14,127,317 €
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600051 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,752,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600051 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,752,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600337 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600337 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600645 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600645 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600890 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru

faktúra č. 0020600890 (bez zádržného)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
581,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
526,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 1

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 07.05.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 1

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 07.05.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 1

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 07.05.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 1

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 07.05.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 1

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 07.05.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 1

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 07.05.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600252

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600252

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600252

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600252

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2021
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600321

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600321

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600321

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600321

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
779,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 2

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 26.07.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 2

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 26.07.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 2

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 26.07.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 2

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 26.07.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 2

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 26.07.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 2

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 26.07.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600890 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600890 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600645 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600645 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 3

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 03.08.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600491

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
807,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600491

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
807,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600490

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600490

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
988,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600490

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

poskytnutie služieb

faktúra č. 0021600490

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
988,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0020600337 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0020600890 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0020600890 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 4

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 07.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 5

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 13.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 5

faktúra č. 0020600051 (zádržné - žiadosť z 13.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 5

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 13.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

dodanie tovaru - zádržné po Akceptačnom protokole č. 5

faktúra č. 0019601115 (zádržné - žiadosť z 13.10.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov IČO
Názov
Dimension Data Slovakia, s.r.o.
IČO
35804262
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.