Popis projektu

Finančné prostriedky v rámci Technickej pomoci IROP využije SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava na realizáciu činnosti a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP a na realizáciu činnosti spojených so zabezpečením administratívnych kapacít, zabezpečením ich rastu po odbornej stránke.
 

Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.07.2017
Celková suma
63,158 €
Vlastné zdroje
3,158 €
Vyčerpané z projektu
59,384 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci SO
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2017
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
5,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
12.10.2017
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

sumár mzdy

sumár mzdy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
59,384 €
Schválené na preplatenie
59,384 €
Realizácia
09.08.2017
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.