Popis projektu

Cieľom realizácie projektu spoločnosti EMIS s.r.o. s názvom: „Geoanalytické nástroje pre spracovanie obrazu z diaľkového prieskumu zeme“ je výskum pokročilých geoanalytických nástrojov, ktoré na základe analýzy obrazu zo snímok, vytvorených z rôznych senzorov dokážu identifikovať zmeny vlastností priestorových objektov a na základe týchto zmien identifikovať javy, ktoré ich spôsobujú.

Miesto realizácie projektového zámeru žiadateľa je ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava, na parcelnom čísle C 273/3, k. ú. Trnava, číslo LV 11031

Miesto realizácie projektového zámeru partnera je ulica Jána Halašu 16, 911 08 Trenčín, na parcelnom čísle C 2189/6, k. ú. Trenčín, číslo LV 6230

Naplnenie cieľa predkladaného projektu bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov s hodnotami:

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové: 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové: 2

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 2

Počet produktov, ktoré sú pre trh nové: 1

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové: 2

Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami: 2

Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva: 1

Počet podporených výskumných inštitúcií: 2

Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi: 2

Viac
Subjekt
EMIS s.r.o.
Partneri
GeoServices, s. r. o.
Miesta realizácie
Trenčín, Trnava, Prievidza
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.04.2023
Celková suma
990,552 €
Vlastné zdroje
297,166 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia inovačných opatrení
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
05.04.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
06.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Priemyselný výskum
Typ
Podpora výskumných,…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
06.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
06.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
06.04.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
09.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 02/2022

ÚD Paušálne výdavky 02/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
17,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 05/2022

ÚD Paušálne výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
17,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Riadenie projektu

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2022
Názov

Paušálna sadzba 04/2020

Paušálna sadzba 04/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie apríl/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie apríl/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
20,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Mzdové výdavky 04/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie apríl/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Paušálna sadzba 04/2020

Paušálna sadzba 04/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie apríl/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie apríl/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
1,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

Paušálna sadzba 05/2020

Paušálna sadzba 05/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie máj/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdové výdavky - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie máj/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
21,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdové výdavky - Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie máj/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdové výdavky - Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie máj/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzdové výdavky - Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie máj/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Paušálna sadzba 05/2020

Paušálna sadzba za 05/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Paušálna sadzba 06/2020

Paušálna sadzba 06/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie jún/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie jún/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
21,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020 - Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie jún/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 062020

Paušálna sadzba za 06/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Technický pracovník

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie jún/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Garant/Vedúci výskumu

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie jún/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 07/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 08/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
20,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 08/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie júl/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie júl/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie júl/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
19,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba 07/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 07/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba za 08/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 08/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 08/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Paušálna sadzba 09/2020

Paušálna sadzba za 09/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10/2020

ÚD Paušálne výdavky za 10/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
20,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
20,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 10/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 10/2020

ÚD Paušálne výdavky za 10/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Vykonanie služieb leteckých prác – zber priestorových údajov pomocou UAV (dronu)

Vykonanie služieb leteckých prác – zber priestorových údajov pomocou UAV (dronu)

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
22,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 12/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2020

ÚD paušálne výdavky za 12/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 12/2020

ÚD paušálne výdavky za 12/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
21,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov za 11/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 11/2020

ÚD Paušálne výdavky za 11/2020

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 11/2020

ÚD Paušálne výdavky za 11/2020

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 1/2021

ÚD paušálne výdavky za 1/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
23,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 1/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 01/2021

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 01/2021

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 01/2021

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 01/2021

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01/2021

ÚD paušálne výdavky za 01/2021

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 2/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 02/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 2/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
22,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Riadenie projektu

Súhrn vyplatených miezd a odovodov 03_2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov 03_2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odovodov 03_2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
23,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 3/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
4,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 4/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 05/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04/2021

ÚD paušálne výdavky za 04/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 03/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 04/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
21,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 04/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 04/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 05/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
19,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 05/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov 05/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
20,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 06/2021

ÚD paušálne výdavky za 6/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
19,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07/2021

ÚD paušálne výdavky za 7/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 06/2021

ÚD paušálne výdavky za 06/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07/2021

ÚD paušálne výdavky za 07/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 08/2021

ÚD paušálne výdavky za 08/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09/2021

ÚD paušálne výdavky za 09/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 08/2021

ÚD paušálne výdavky za 8/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 09/2021

ÚD paušálne výdavky za 9/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2021

ÚD Paušálne výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
19,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2021

ÚD Paušálne výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
19,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2021

ÚD paušálne výdavky za 10/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2021

ÚD paušálne výdavky za 11/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021

ÚD paušálne výdavky za 12/2021 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021

ÚD Paušálne výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
20,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01/2022

ÚD Paušálne výdavky 01/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
17,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 08/2022

ÚD Paušálne výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 09/2022

ÚD Paušálne výdavky 09/2022

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
16,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 03/2022

ÚD paušálne výdavky za 3/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 4/2022

ÚD paušálne výdavky za 4/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01/2022

ÚD paušálne výdavky za 1/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 02/2022

ÚD paušálne výdavky za 2/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 5/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 12/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 10/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 7/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 9/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 8/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 11/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 6/2022 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 3/2023 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD Paušálne výdavky 03/2023_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
15,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
17,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 10/2022

ÚD Paušálne výdavky 10/2022_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11/2022

ÚD Paušálne výdavky 11/2022_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
17,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2022

ÚD Paušálne výdavky 12/2022_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
2,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
18,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 01/2023

ÚD Paušálne výdavky 01/2023_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Riadenie aktivity

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
17,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou za 02/2023

ÚD Paušálne výdavky 02/2023_R500

Vlastník dokladu
EMIS s.r.o.
Dodávateľ
EMIS s.r.o.
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Súhrn vyplatených miezd a odvodov_R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 1/2023 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou

ÚD paušálne výdavky za 2/2023 _ R500

Vlastník dokladu
GeoServices, s. r. o.
Dodávateľ
GeoServices, s. r. o.
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
EMIS s.r.o.
IČO
35708816
Názov
GeoServices, s. r. o.
IČO
46156429
Názov
ANSADAR, s. r. o.
IČO
46092242
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.