Popis projektu

Medzi RO a SO pre IROP bola uzatvorená Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom dňa 26.01.2016 a účinná dňa 10.02.2016 (ďalej len "ZoVČÚ"), kde RO týmto udelilo SO pre IROP plnomocenstvo na výkon časti úloh RO v rozsahu definovanom v článku 3 tejto zmluvy, ktorá zakladá právny vzťah zastúpenia a predstavuje dohodu zmluvných strán o plnomocenstve medzi RO a SO. Dňa 24.10.2016 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh a účinný dňa 17.11.2016. Od 1.1.2016 je platný a účinný Organizačný poriadok úradu TSK, v ktorom je zadefinovaný v rámci organizačného útvaru aj Odbor sprotredkovateľdkého orgánu pre IROP priamo podriadený kancelárií predsedu. Súčasťou Organizačnej štruktúry je aj príloha č.1, určujúca prierez organizačnej štruktúry TSK.  

V rámci projektu sa realizujú oprávnené aktivity pri výkone decentralizovaných opatrení pre oblasť technickej pomoci v zmysle ZoVČÚ a v zmysle  Dodatku č. 1 k ZoVČÚ. Realizáciou projektu sa má dosiahnuť zabezpečenie administratívnych kapacít zamestnancov - mzdy, odmeny a zákonné odvody zamestnancov SO pre IROP a služby - odmeny a zákonné odvody externých pracovníkov na základe dohody o vykonaní práce na SO pre IROP v TSK. Dosahovanie cieľa projektu je vyjadrené v hodnotách merateľných ukazovateľov. SO pre IROP plánuje prostredníctvom tohto projektu refundovať priemerný počet administratívnych kapacít v počte 9 zamestnancov ročne.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2017
Celková suma
436,842 €
Vlastné zdroje
21,842 €
Vyčerpané z projektu
397,710 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci SO
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Personálne zabezpečenie - dohody mimopr…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
02.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
19.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
8,646 (FTE)
Cieľ
11,994 (FTE)
Naposledy aktualizované
08.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
1,677 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,311 €
Schválené na preplatenie
5,311 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
782 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,226 €
Schválené na preplatenie
19,226 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
35,683 €
Schválené na preplatenie
35,683 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7,826 €
Schválené na preplatenie
7,826 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

mzdy 01 - 05/2017

SUMÁR mzdy 2017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,655 €
Schválené na preplatenie
2,655 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
1,593 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
77,544 €
Schválené na preplatenie
77,544 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
42,390 €
Schválené na preplatenie
42,390 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
2,367 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,816 €
Schválené na preplatenie
19,816 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,427 €
Schválené na preplatenie
13,427 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,989 €
Schválené na preplatenie
1,989 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,896 €
Schválené na preplatenie
19,896 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
1,137 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,263 €
Schválené na preplatenie
4,263 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,421 €
Schválené na preplatenie
1,421 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

SUMáR 01 - 12 / 2016

SUMÁR mzdy 2016

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6,750 €
Schválené na preplatenie
6,750 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
13,458 €
Schválené na preplatenie
13,458 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19,690 €
Schválené na preplatenie
19,690 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
1,346 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,566 €
Schválené na preplatenie
8,566 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
52,665 €
Schválené na preplatenie
52,665 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2,884 €
Schválené na preplatenie
2,884 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
961 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22,661 €
Schválené na preplatenie
22,661 €
Realizácia
15.01.2018
Názov

Sumár mzdy 06-12/2017

SUMÁR MZDY

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4,566 €
Schválené na preplatenie
4,566 €
Realizácia
15.01.2018
Názov IČO
Názov
Trenčiansky samosprávny kraj
IČO
36126624
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.