Popis projektu

V súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 IROP je hlavným cieľom predkladaného projektu . 

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do novostavby objektu v centre obce Oravská Lesná a obstaraním zodpovedajúceho materiálno-technického vybavenia vznikne nové zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov komunitného typu.

Realizáciou projektu vznikne nová kapacita zariadenia starostlivosti pre deti do 3 rokov veku dieťaťa v počte 20 detí. 

Pozitívnym efektom realizácie projektu bude zvýšenie dostupnosti verejnej služby starostlivosti o deti do 3 rokov a s tým súvisiace vytvorenie podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života a zvýšenie zamestnanosti žien.

Miestom realizácie projektu je obec Oravská Lesná.

Cieľ projektu bude dosiahnutý jednou hlavnou aktivitou:

  • Hlavná aktivita 1: Novostavba zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa

Výsledné efekty navrhovaného projektu budú sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0071 Kapacita podporených zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 20 
  • P0559 Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku – 1
  • P0228Počet nových verejných budov – 1
  • P0613 Podlahová plocha nových verejných budov– 258,17 m2

Viac
Subjekt
Obec Oravská Lesná
Miesta realizácie
Oravská Lesná
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.12.2023
Celková suma
533,212 €
Vlastné zdroje
26,661 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Novostavba zariadenia služieb starostli…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
17.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
258,17 (m2)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení starostivosti o deti do troch rokov veku
Hodnota
0,0 (Miesto v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku)
Cieľ
20,0 (Miesto v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku)
Naposledy aktualizované
24.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra_DREVOKOM SLOVAKIA

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
21,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Oravská Lesná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47136201
Názov
Grif Plus s.r.o.
IČO
36442003
Názov
TERCIA, spol. s r.o.
IČO
36375764
Názov
Ing. arch. Pavol Visczor
IČO
14229421
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.