Popis projektu

Stratégia bola spracovaná na báze princípov prístupu Leader/CLLD a predovšetkým s uplatnením zásady ,,zdola nahor", čo znamená, že na procese tvorby stratégie sa zúčastnili rôzne skupiny obyvateľstva na úrovni obcí, zástupcovia združení pôsobiacich na území LEVa, predstavitelia samosprávy, ktorí v spolupráci s expertmi a za použitia rôznych metód participovali na zostavovaní stratégie.

Dňa 15.11.2017 – bolo OZ MAS LEV, o.z. udelené rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dňa 8.12.2017 – udelenie štatútu MAS, tzv. Chod MAS, opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy Leader, podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci SMR vedeného komunitou MAS LEV vníma seba sama ako stmeľujúci prvok, ktorý preferuje rozličné záujmové skupiny vhodným spôsobom tak, aby efektívnejšie realizovali spoločné ciele.

 je zlepšenie kvality života obyvateľov MAS LEV a rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v území,  prostredníctvom zvyšovania atraktivity územia pre návštevníkov s tvorbou a udržaním nových pracovných príležitostí. Zachovanie krajinného rázu prostredníctvom ochrany prírody a poskytovanie kvalitnejších služieb pre spokojný život spoluobčanov.

MAS LEV vychádza pri implementácii projektu z realizačných skúseností z predchádzajúceho programovacieho obdobia.

Odborným garantom projektu je predseda združenia OZ MAS LEV, o. z., ktorý zabezpečuje koordináciu jednotlivých aktivít združenia. Kancelária MAS má odborné zázemie, personálne obsadenie (s požadovanou kvalifikáciou), materiálno-technické vybavenie, skúsenosti a finančné cash-flow udržateľné po celú dobu implementácie projektu (a to v prípade, že bude zabezpečené priebežné vyhodnocovanie a úhrada ŽoP zo strany RO pre IROP). 

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Miesta realizácie
Vyšné Repaše, Uloža, Torysky, Studenec, Spišský Štvrtok, Spišské Podhradie, Pongrácovce, Poľanovce, Pavľany, Ordzovany, Oľšavica, Nižné Repaše, Nemešany, Lúčka, Levoča, Kurimany, Korytné, Klčov, Jablonov, Harakovce, Granč-Petrovce, Dúbrava, Dravce, Domaňovce, Doľany, Dlhé Stráže, Buglovce, Brutovce, Bijacovce, Beharovce, Baldovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2020 - 01.12.2023
Celková suma
732,648 €
Vlastné zdroje
36,632 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
14.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Zakladanie nových a podpora existujúcic…
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
14.02.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
7,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
7,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-002-301

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-002-301

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Spišský Štvrtok
Žiadaná suma
18,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-003-001-301

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-003-001-301

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Buglovce
Žiadaná suma
14,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-003-301

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-003-301

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Nemešany
Žiadaná suma
100,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-003-003-301

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-003-003-301

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Spišské Podhradie
Žiadaná suma
49,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-004-301

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-004-301

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
89,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

ŽoP-511-002-004-301 DV2

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-004-301 DV2

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
LEVOČA NORDIC CENTRUM
Žiadaná suma
43,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-004-301 DV1

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-004-301 DV1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
LEVOČA NORDIC CENTRUM
Žiadaná suma
50,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

ŽoP-511-002-004-301 DV3

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-004-301 DV3

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
LEVOČA NORDIC CENTRUM
Žiadaná suma
10,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV1

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV 1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
23,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV2

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV2

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
22,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

ŽoP -IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV 3

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV 3

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
8,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV4

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV4

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
33,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

ŽoP-511-002-007-301 DV1

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-002-007-301 DV1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

ŽoP-511-002-007-301 DV2

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-007-301 DV2

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

ŽoP-511-002-007-301 DV3

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-007-301 DV3

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

ŽoP-511-002-007-301 DV4

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-007-301 DV4

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

ŽoP-511-002-007-301 DV5

ŽoP-IROP-CLLD-X653-511-002-007-301 DV5

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2023
Názov

ŽoP-512-001-007-301

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-001-007-301

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Jablonov
Žiadaná suma
10,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV1

IROP-CLLD-X653-511-002-001-301 DV1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
22,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-005-301 DV2

IROP-CLLD-X653-511-002-001-301 DV2

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
StavStar s.r.o.
Žiadaná suma
46,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-001-006-301

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-006-301 DV1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-006-301

ŽoP IROP-CLLD-X653-512-001-006-301 DV2

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-003-002-301 DV1

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-003-002-301 DV1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-003-002-301 DV2

ŽoP-IROP-CLLD-X653-512-003-002-301 DV2

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Levoča
Žiadaná suma
41,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

IROP-CLLD-X653-511-002-003-301 DV1

IROP-CLLD-X653-511-002-003-301 DV1

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2023
Názov IČO
Názov
Obec Spišský Štvrtok
IČO
00329631
Názov
Mesto Spišské Podhradie
IČO
00329622
Názov
Mesto Levoča
IČO
00329321
Názov
Obec Buglovce
IČO
00328987
Názov
StavStar s.r.o.
IČO
47550571
Názov
Obec Jablonov
IČO
00329193
Názov
Obec Kurimany
IČO
00329291
Názov
Obec Nemešany
IČO
00329401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.