Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v obci Margecany v okrese Gelnica prostredníctvom realizácie oprávnených aktivít projektu.
 
V existujúcej budove učebňového pavilónu základnej školy budú nevyhnutnými stavebnými úpravami a vhodným vybavením zriadené tri odborné učebne v rozsahu - jazyková učebňa, školská knižnica vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a IKT učebňa.
 
Cieľovou skupinou sú predovšetkým žiaci piateho až deviateho ročníka základnej školy v Margecanoch. Ďalšou cieľovou skupinou sú aj žiaci nižších ročníkov. 
 
Miestom realizácie je existujúci učebňový pavilón v školskom areály v centre obce Margecany na ulici Školská. 

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
166,223 €
Vlastné zdroje
8,311 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
19.08.2021
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
25.08.2021
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
08.10.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
25.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
25.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
165,0 (osoby)
Cieľ
165,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
23.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice /vrátane knižničného fondu/

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice /vrátane knižničného fondu/

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2019

Mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 01-12/2020

Mzdy 01-12/2020

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 01-12/2021

Mzdy 01-12/2021

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
2,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice /vrátane knižničného fondu/

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice /vrátane knižničného fondu/

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice /vrátane knižničného fondu/

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice /vrátane knižničného fondu/

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie a zariadenie IKT učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie školskej knižnice

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

Vybavenie a zariadenie jazykovej učebne

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov IČO
Názov
Obec Margecany
IČO
00329347
Názov
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
IČO
47426136
Názov
MY DVA Slovakia, s.r.o.
IČO
35937548
Názov
Avalon IT s.r.o.
IČO
31677711
Názov
UNI 3, s. r. o.
IČO
45540390
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.