Popis projektu

Predmetom projektu je

Považská Bystrica je okresné mesto ležiace v Trenčianskom kraji.  

Počet obyvateľov:  40 169

1)  zhrnutie  cieľov  a  výsledkov  stratégie  (krátky  prehľad)  vrátane  opisu  regionálneho  využitia nízkouhlíkovej stratégie;
2) stručný popis a charakteristika územia, pre ktoré je stratégia vypracovaná;
3) identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob schvaľovania stratégie;
4) bilancie emisií skleníkových plynov vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce látky do ovzdušia:
5) celková stratégia
6) plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie

7) aktualizácia  koncepcie  rozvoja  obce  v  oblasti  tepelnej  energetiky  so zohľadnením  klesajúceho  dopytu  po  využiteľnom  teple  a  stanovením  postupu  následného   optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.

8) Štandardné a rozšírené členenie podľa jednotlivých sektorov: budovy, verejné osvetlenie, energetický priemysel, doprava, inteligentné mestá (Smart Cities), adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

Viac
Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.06.2021
Celková suma
33,000 €
Vlastné zdroje
1,650 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
14.11.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
03.06.2021
Názov
Vypracovanie a implementácia nízkouhlík…
Typ
A. Vypracovanie a i…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
14.11.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
03.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie NS pre mesto Pov. Bystrica

Faktúra č. 61210740

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov IČO
Názov
PROENERGY, s. r. o.
IČO
43965849
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.