Popis projektu

Projekt sa zameriava na zvýšenie vrátane zariadení internetu vecí pred škodlivými útokmi. Počas projektu budú testované rôzne typy sieťových útokov a ich škodlivý dopad pre sieťovú bezpečnosť. Do úvahy budú brané rôzne parametre, protokoly a bezpečnostné opatrenia, čím bude zmeraná miera obrany proti daným útokom v sieti. Výsledkom budú kvalitatívne, ako aj kvantitatívne odporúčania.
Ako nový prvok bude pri analýze útokov a ochrany využitá aj výpočtová inteligencia a bude kvantitatívne posúdené zlepšenie úrovne ochrany proti útokom práve so zapojením výpočtovej inteligencie. V úmysle je aj praktické testovanie navrhnutých prístupov úpravy modelovej siete koncového používateľa zameranej na zlepšenie jej miery bezpečnosti.
Čiastkové podaktivity vykonávané v projekte:
1.         Pripraviť modelovú komunikačnú sieť internetu vecí v simulátoroch ako aj reálnu a otestovať klasické algoritmy zabezpečenia  na rôzne typy sieťových útokov.
2.         Vylepšiť navrhnuté algoritmy využitím metodiky a nástrojov výpočtovej inteligencie pre optimalizáciu rozhodnutí.
3.         Vyvinúť a otestovať algoritmy pre zmeranie škodlivého vplyvu útokov a miery obrany pre jednotlivé parametre a obranné prvky.
Okrem hlavného cieľa projektu zvýšiť vedecko-výskumný potenciál pracoviska v oblasti sieťovej bezpečnosti podporou existujúcich výskumno-vývojových kapacít, projekt si kladie za cieľ podporiť tento potenciál aj prostredníctvom pritiahnutia, resp. udržania  na Slovensku v zmysle aktivity č. 4.6.2. RIS3 SK.

Viac
Subjekt
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
220,673 €
Vlastné zdroje
11,034 €
Vyčerpané z projektu
42,877 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj metód výpočtovej inteligencie pr…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
07.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
07.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
3,32 (FTE)
Cieľ
3,34 (FTE)
Naposledy aktualizované
24.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Pausalne vydavky 01_2016_W258

Pausalne vydavky 01_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
1,498 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Mzdy 12_2016_W258

Predpis miezd 12_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
2,061 €
Realizácia
11.01.2017
Názov

Mzdy 11_2016_W258

Predpis miezd 11_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,937 €
Schválené na preplatenie
3,937 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

Mzdy 01_2016_W258

Predpis miezd 01_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,716 €
Schválené na preplatenie
3,716 €
Realizácia
10.02.2016
Názov

Mzdy 02_2016_W258

Predpis miezd 02_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,230 €
Schválené na preplatenie
4,230 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

Mzdy 03_2016_W258

Predpis miezd 03_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,253 €
Schválené na preplatenie
4,244 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Mzdy 04_2016_W258

Predpis miezd 04_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,148 €
Schválené na preplatenie
4,148 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

Mzdy 05_2016_W258

Predpis miezd 05_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,218 €
Schválené na preplatenie
4,218 €
Realizácia
13.06.2016
Názov

Mzdy 06_2016_W258

Predpis miezd 06_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,002 €
Schválené na preplatenie
4,002 €
Realizácia
11.07.2016
Názov

Mzdy 06_2016_W258

Predpis miezd 07_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
1,784 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

Mzdy 08_2016_W258

Predpis miezd 08_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
08.09.2016
Názov

Mzdy 09_2016_W258

Predpis miezd 09_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,747 €
Schválené na preplatenie
3,747 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

Mzdy 10_2016_W258

Predpis miezd 10_2016

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,068 €
Schválené na preplatenie
4,068 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

Mzdy 12_2018_W258

Predpis miezd 12_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Mzdy 11_2018_W258

Predpis miezd 11_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

Mzdy 10_018_W258

Predpis miezd 10_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
6,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Mzdy 09_2018_W258

Prepis miezd 09_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2018
Názov

Mzdy 08_2018_W258

Predpis miezd 08_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

Mzdy 07_2018_W258

Predpis miezd 07_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

Mzdy 06_2018_W258

Predpis miezd 06_2018_w258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2018
Názov

Mzdy 05_2018_W258

Predpis miezd 05_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Mzdy 04_2018_W258

Predpis miezd 04_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2018
Názov

Mzdy 03_2018_W258

Predpis miezd 03_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2018
Názov

Mzdy 02_2018_W258

Predpis miezd 02_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

Mzdy 01_2018_W258

Predpis miezd 01_2018_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

Mzdy 12_2017_W258

Predpis miezd 12_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
1,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2018
Názov

Mzdy 11_2017W258

Predpis miezd 11_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2017
Názov

Mzdy 10_2017_W258

Predpis miezd 10_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

Mzdy 07_2017_W258

Predpis miezd 07_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

Mzdy 06_2017_W258

Predpis miezd 06_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2017
Názov

Mzdy 09_2017_W258

Predpis miezd 09_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2017
Názov

Mzdy 08_2017_W258

Predpis miezd 08_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
2,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Názov

Mzdy 05_2017_W258

Predpis miezd 05_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
6,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

Mzdy 04_2017_W258

Predpis miezd 04_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2017
Názov

Mzdy 03_2017_W258

Predpis miezd 03_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
6,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.04.2017
Názov

Mzdy_01_2017_W258

Predpis miezd 01_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Mzdy 02_2017_W258

Predpis miezd 02_2017_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Mzdy 03_2019_W258

Predpis miezd 03_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Mzdy 07_2019_W258

Predpis miezd 07_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
4,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Mzdy 10_2019_W258

Predpis miezd 10_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
6,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Mzdy 01_19_W258

Predpis miezd 01_19_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

Mzdy 05_2019_W258

Predpis miezd 05_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
6,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Mzdy 08_2019_W258

Predpis miezd 08_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Pausalna sadzba W258

Pausalna sadzba W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 02_2019_W258

Predpis miezd 02_19_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2019
Názov

Mzdy 06_2019_W258

Predpis miezd 06_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Mzdy 09_2019_W258

Predpis miezd 09_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzdy 04_2019_W258

Predpis miezd 04_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
6,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Mzdy 11_2019_W258

Predpis miezd 11_2019_W258

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Žiadaná suma
5,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.