Popis projektu

Projekt je zameraný na nezávislý aplikovaný výskum a vývoj v oblasti návrhu snímačov neelektrických fyzikálnych veličín (chemické snímače, snímače sily/tlaku/priblíženia, snímače plynov). Projekt sa zároveň zaoberá technologickými možnosťami výroby mikro-elektro-mechanických štruktúr (MEMS) prostredníctvom inovatívnych prístupov elektrónovej litografie. Projekt je teda zameraný na doménu RIS3 SK , kde sa primárne zameriava na znalostnú oblasť a produktovú líniu  .

V moderných vozidlách sa rapídne zvyšuje využitie a zložitosť elektronických technológií. Všetky elektronické systémy vo vozidle závisia od vstupných parametrov získaných zo senzorov, pričom vzrastá podiel senzorov vyrábaných pomocou technológií mikro-elektro-mechanických systémov (MEMS). 

Realizácia samotného výskumu a vývoja v projekte prispeje k skvalitneniu výskumno vývojových kapacít žiadateľa zapojením špičkových výskumníkov do zahraničia, ktorí budú priamo zapojení do výskumného tímu. Ich spolupráca s výskumníkmi žiadateľa sa začala v minulosti a bude pokračovať aj v ďalších rokoch počas riešenia projektu a počas doby udržateľnosti projektu.

.

Viac
Subjekt
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
309,996 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum zameraný na mikro-elek…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Nezávislý výskum zameraný na mikro-elek…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
3,7003 (FTE)
Cieľ
4,23 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný Hárok za rok 2016

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
29,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Sumarizačný Hárok za rok 2016

Sumarizačný hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
28,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu.

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu.

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
23,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu za rok 2018

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
29,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Sumarizačný hárok za rok 2018 aktivita 2

Sumarizačný hárok za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
36,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Sumarizačný hárok za rok 2018 aktivita 1

Sumarizačný hárok za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
37,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Paušálne výdavky za rok 2017

Paušálne výdavky za rok 2017

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
27,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Sumarizačný hárok za rok 2017 akt.2

Sumarizačný hárok za rok 2017

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
33,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Sumarzačný hárok za 2017 akt. 1

Sumarizačný hárok za rok 2017

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
34,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Paušálne výdavky za rok 2016

Paušálne výdavky za rok 2016

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
25,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Sumarizačný hárok za rok 2016

Sumarizačný Hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
31,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Sumarizačný hárok za rok 2016

Sumarizačný Hárok za rok 2016

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
32,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

ZDV3/3/2 dop. Paušálne výdavky

Paušálne výdavky za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
27,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 8/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 7/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 5/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 4/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 6/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 3/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 2/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 1/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 11/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 9/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 10/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za 12/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 9/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 7/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 5/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 3/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 1/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 2/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 4/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 6/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 8/2018

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2018

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2018
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,1/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,3/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,2/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,9/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,11/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,4/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,8/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,10/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,7/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,6/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 1,5/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,4/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,8/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,3/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,7/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,2/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,5/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,6/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,9/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,10/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,1/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2019
Názov

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za aktivitu 2,11/2019

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Paušálne výdavky za rok 2019

Paušálne výdavky za rok 2019

Vlastník dokladu
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
20,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov IČO
Názov
Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
IČO
17055555
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.