Popis projektu

Aktívne hľadanie prostriedkov, ktoré znemožnia falošným správam ovplyvňovať názory občanov je momentálne jednou z priorít Európskej komisie. Projekt je zameraný na návrh a implementácia postupov určených na identifikáciu falošných informácií publikovaných na Internete prostredníctvom metód pre pokročilé analýzy rozsiahlych dát. Cieľom projektu je vytvoriť verejne dostupnú webovú službu, ktorá dokáže v ľubovoľnej správe identifikovať charakteristiky typické pre falošné informácie.

V prípravnej fáze riešitelia vytvoria dataset článkov publikovaných v prostredí webu z rôznych oblastí. Zozbierané články budú ohodnotené reálnymi používateľmi z pohľadu pravdivosti. Následne bude navrhnutý model vyhodnocujúci správy z pohľadu rôznych charakteristík používaných pri analýze textov a prirodzeného jazyka. Na základe vypočítaných metrík (napr. analýza sentimentu, typické slová, vetná štruktúra, miera jazykovej náročnosti textu a pod.) bude možné správy kategorizovať a zoskupovať aj iným spôsobom ako pomocou podobnosti textu a nájsť tak metriky vhodné pre identifikáciu falošných správ.
Súčasťou projektu je i vyhodnocovanie emócií používateľa na základe snímania jeho biometrických funkcií (vzhľad tváre, tep, teplota a vodivosť kože a pod.) a hľadanie vzťahu medzi charakteristikami správy a emóciami, ktoré vyvolá.

Viac
Subjekt
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
437,572 €
Vlastné zdroje
21,879 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vývoj metód na identifikáciu falošných …
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
18,2 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
3,8896 (FTE)
Cieľ
4,09 (FTE)
Naposledy aktualizované
06.04.2020
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba 12/2016

ZDV-UKF-24-Paušálna sadzba 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-23-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-7-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-9-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-6-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

ZDV-UKF-23-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2017
Názov

Paušálna sadzba 11/2016

ZDV-UKF-22-Paušálna sadzba 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-21-5-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

ZDV-UKF-21-3-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

ZDV-UKF-21-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

ZDV-UKF-21-2-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

ZDV-UKF-21-4-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

ZDV-UKF-21-6-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2016
Názov

Paušálna sadzba 10/2016

ZDV-UKF-20-Paušálna sadzba 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-19-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-9-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-6-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

ZDV-UKF-19-7-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Paušálna sadzba 09/2016

ZDV-UKF-18-Paušálna sadzba 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-17-9-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-7-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-5-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-3-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-1-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-2-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-4-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-6-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

ZDV-UKF-17-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2016
Názov

Paušálna sadzba 08/2016

ZDV-UKF-16-Paušálna sadzba 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-15-7-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

ZDV-UKF-15-5-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

ZDV-UKF-15-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

ZDV-UKF-15-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

ZDV-UKF-15-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

ZDV-UKF-15-4-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

ZDV-UKF-15-6-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2016
Názov

Paušálna sadzba 072016

ZDV-UKF-14-Paušálna sadzba 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-13-9-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-7-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

ZDV-UKF-13-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2016
Názov

Paušálna sadzba 06/2016

ZDV-UKF-12-Paušálna sadzba 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-11-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-4-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-11-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-9-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-7-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-6-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-8-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

ZDV-UKF-11-10-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2016
Názov

Paušálna sadzba 05/2016

ZDV-UKF-10-Paušálna sadzba 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-9-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-7-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-4-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

ZDV-UKF-9-8-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2016
Názov

Paušálna sadzba 04/2016

ZDV-UKF-8-Paušálna sadzba 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-7-3-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

ZDV-UKF-7-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

ZDV-UKF-7-4-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

ZDV-UKF-7-6-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

ZDV-UKF-7-5-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

ZDV-UKF-7-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2016
Názov

Paušálna sadzba 03/2016

ZDV-UKF-6-Paušálna sadzba 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-5-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

ZDV-UKF-5-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

ZDV-UKF-5-6-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

ZDV-UKF-5-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

ZDV-UKF-5-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

ZDV-UKF-5-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

ZDV-UKF-5-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

ZDV-UKF-5-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2016
Názov

Paušálna sadzba 02/2016

ZDV-UKF-4-Paušálna sadzba 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-3-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

ZDV-UKF-3-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

ZDV-UKF-3-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

ZDV-UKF-3-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

ZDV-UKF-3-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

ZDV-UKF-3-6-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

ZDV-UKF-3-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

ZDV-UKF-3-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

Paušálna sadzba 01/2016

ZDV-UKF-2-Paušálna sadzba 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-1-6-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZDV-UKF-1-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZDV-UKF-1-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZDV-UKF-1-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZDV-UKF-1-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZDV-UKF-1-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZDV-UKF-1-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZDV-UKF-1-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2016

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

Paušálna sadzba 03/2017

ZDV-UKF-6-Paušálna sadzba 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-15-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-9-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-7-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-15-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2017
Názov

ZDV-UKF-9-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-11-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-9-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-8-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-10-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-9-7-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2017
Názov

ZDV-UKF-11-12-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-4-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-7-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-8-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-10-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-11-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

ZDV-UKF-11-9-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

Paušálna sadzba 01/2017

ZDV-UKF-2-Paušálna sadzba 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-3-7-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-9-Technickí pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-8-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-3-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

ZDV-UKF-1-7-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-11-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-9-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-8-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-10-Technickí pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

ZDV-UKF-1-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2017
Názov

Paušálna sadbza 11/2017

ZDV-UKF-22-Paušálna sadzba 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-17-6-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-9-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-3-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-7-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-17-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

ZDV-UKF-5-6-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

ZDV-UKF-5-4-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

ZDV-UKF-5-2-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

ZDV-UKF-5-1-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

ZDV-UKF-5-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

ZDV-UKF-5-5-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2018
Názov

ZDV-UKF-7-5-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

ZDV-UKF-7-4-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

ZDV-UKF-7-3-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

ZDV-UKF-7-2-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

ZDV-UKF-7-1-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

ZDV-UKF-11-11-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-10-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-9-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-8-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-7-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-6-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-11-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2018
Názov

ZDV-UKF-19-7-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

ZDV-UKF-19-6-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

ZDV-UKF-19-5-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

ZDV-UKF-19-4-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

ZDV-UKF-19-3-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

ZDV-UKF-19-2-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

ZDV-UKF-19-1-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Paušálna sadzba 7/2016

ZDV-UKF-14-Paušálna sadzba 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-21-3-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

ZDV-UKF-21-4-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

ZDV-UKF-21-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

ZDV-UKF-21-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

ZDV-UKF-21-5-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

ZDV-UKF-19-5-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

ZDV-UKF-19-7-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

ZDV-UKF-19-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

ZDV-UKF-19-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

ZDV-UKF-19-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

ZDV-UKF-19-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

ZDV-UKF-19-6-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2017
Názov

Paušálna sadzba 03/2018

ZDV-UKF-6-Paušálna sadzba 03/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 06/2017

ZDV-UKF-12-Paušálna sadzba 06/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04/2018

ZDV-UKF-8-Paušálna sadzba 04/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 8/2018

ZDV-UKF-16-Paušálna sadzba 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 01/2018

ZDV-UKF-2-Paušálna sadzba 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 5/2018

ZDV-UKF-10-Paušálna sadzba 05/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-13-7-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-13-8-Vedecko-výskumný pracovník - 13

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-13-6-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-13-4-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-13-2-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-13-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-13-3-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-13-5-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2018
Názov

ZDV-UKF-17-5-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

ZDV-UKF-17-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

ZDV-UKF-17-7-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

ZDV-UKF-17-6-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

ZDV-UKF-17-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

ZDV-UKF-17-3-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

ZDV-UKF-17-2-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

ZDV-UKF-17-1-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2018
Názov

Paušálna sadzba 02/2018

ZDV-UKF-4-Paušálna sadzba 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-3-6-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

ZDV-UKF-3-4-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

ZDV-UKF-3-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

ZDV-UKF-3-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

ZDV-UKF-3-3-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

ZDV-UKF-3-5-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

ZDV-UKF-3-7-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2018
Názov

Paušálna sadzba 10/2018

ZDV-UKF-20-Paušálna sadzba 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 12/2018

ZDV-UKF-24-Paušálna sadzba 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 11/2018

ZDV-UKF-22-Paušálna sadzba 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 05/2017

ZDV-UKF-10-Paušálna sadzba 05/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04/2017

ZDV-UKF-8-Paušálna sadzba 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-13-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-10-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-9-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-4-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-7-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-8-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-13-11-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

ZDV-UKF-7-8-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-7-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-11-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-9-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-10-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

ZDV-UKF-7-12-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

Paušálna sadzba 12/2017

ZDV-UKF-24-Paušálna sadzba 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 02/2017

ZDV-UKF-4-Paušálna sadzba 02/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10/2017

ZDV-UKF-20-Paušálna sadzba 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-23-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-23-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-23-6-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-23-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-23-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-23-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-23-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-23-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2019
Názov

ZDV-UKF-15-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-7-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-6-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-3-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-8-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

ZDV-UKF-15-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2018
Názov

Paušálna sadzba 08/2017

ZDV-UKF-16-Paušálna sadzba 08/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-5-9-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-6-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-4-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-12-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-13Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-10-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-8-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-7-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

ZDV-UKF-5-11-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2017
Názov

Paušálna sadzba 09/2017

ZDV-UKF-18-Paušálna sadzba 09/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-9-6-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

ZDV-UKF-9-5-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

ZDV-UKF-9-3-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

ZDV-UKF-9-1-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

ZDV-UKF-9-2-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

ZDV-UKF-9-4-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2018
Názov

Paušálna sadzba 07/2018

ZDV-UKF-14-Paušálna sadzba 07/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-23-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

ZDV-UKF-23-7-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

ZDV-UKF-23-5-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

ZDV-UKF-23-3-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

ZDV-UKF-23-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

ZDV-UKF-23-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

ZDV-UKF-23-6-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

ZDV-UKF-23-8-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-23-Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2018
Názov

Paušálna sadzba 6/2018

ZDV-UKF-12-Paušálna sadzba 06/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-1-8-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-6-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-1-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2018
Názov

ZDV-UKF-21-2-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

ZDV-UKF-21-1-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

ZDV-UKF-21-6-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

ZDV-UKF-21-5-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

ZDV-UKF-21-4-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

ZDV-UKF-21-3-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-21-Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Paušálna sadzba 9/2018

ZDV-UKF-18-Paušálna sadzba 09/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-1-9-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-11-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-10-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-12-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-13-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-7-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

ZDV-UKF-1-8-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-1-Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2019
Názov

Paušálna sadzba 2/2019

ZDV-UKF-4-Paušálna sadzba 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-9-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-6-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-8-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

ZDV-UKF-9-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-9-Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Paušálna sadzba 6/2019

ZDV-UKF-12-Paušálna sadzba 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-13-8-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-11-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-12-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-6-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-7-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-13-9-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-13-Sumarizačný hárok osobné výdavky 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

ZDV-UKF-15-7-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-4-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-6-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-8-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

ZDV-UKF-15-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-15-Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Paušálna sadzba 8/2019

ZDV-UKF-16-Paušálna sadzba 08/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV-UKF-17-8-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-10-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-2-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-17-13-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-9-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-12-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-3-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-4-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-7-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-11-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-17-6-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-17-Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

ZDV-UKF-19-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

ZDV-UKF-19-1-Vedecko-výskumný pracovník 7

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

ZDV-UKF-19-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

ZDV-UKF-19-5-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

ZDV-UKF-19-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-19-Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

ZDV-UKF-21-Zahraniční výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-21-Zahraniční výskumný pracovník 1

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

ZDV-UKF-3-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-6-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-8-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-3-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-3-Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

ZDV-UKF-5-3-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-5-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-4-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-6-Vedecko-výskumný pracovník 11

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-5-8-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-5-Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

ZDV-UKF-7-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-5-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-4-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-7-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-6-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-8-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-9-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-7-10-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-7-Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

ZDV-UKF-11-6-Vedecko-výskumný pracovník 6

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-2-Vedecko-výskumný pracovník 5

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-1-Vedecko-výskumný pracovník 4

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-3-Vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-4-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-5-Vedecko-výskumný pracovník 8

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-7-Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-8-Vedecko-výskumný pracovník 3

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-9-Vedecko-výskumný pracovník 2

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-10-Vedecko-výskumný pracovník 9

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-11-Technický pracovník 1

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

ZDV-UKF-11-12-Vedecko-výskumný pracovník 10

ZDV-UKF-11-Sumarizačný hárok osobné výdavky 06/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2019
Názov

Paušálna sadzba 7/2019

ZDV-UKF-14-Paušálna sadzba 07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 9/2019

ZDV-UKF-18-Paušálna sadzba 09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 10/2019

ZDV-UKF-20-Paušálna sadzba 10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 1/2019

ZDV-UKF-2-Paušálna sadzba 01/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 3/2019

ZDV-UKF-6-Paušálna sadzba 03/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadza 4/2019

ZDV-UKF-8-Paušálna sadzba 04/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 5/2019

ZDV-UKF-10-Paušálna sadzba 05/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO
00157716
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.