Popis projektu

Projekt je zameraný na výskumno-vývojové aktivity v oblasti rozvoja informačno-komunikačných technológií, nástrojov a služieb, ktoré prispejú k rozvoju ekosystému pre efektívnu kolaboráciu medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami na Slovensku ale aj v rámci medzinárodných výskumných skupín. Tým sa umožní efektívne zdieľanie poznatkov, výmena informácií, ako aj vytváranie a uplatnenie progresívnych aplikácií informačných a komunikačných technológií v oblasti výskumu a vývoja.

Viac
Subjekt
Centrum vedecko-technických informácií SR
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
156,977 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
2. Výskum a vývoj v oblasti rozvoja vid…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
1. Výskum a vývoj v oblasti rozvoja vid…
Typ
Podpora návratu špi…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
4,55 (FTE)
Cieľ
1,85 (FTE)
Naposledy aktualizované
16.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálne financovanie ostatných výdavkov projektu určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl 68b)

Paušálne financovanie

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
57,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

Máj 2018 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

August 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2018
Názov

Júl 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

Jún 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2017
Názov

Máj 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

Apríl 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2017
Názov

Marec 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2017
Názov

Január 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2017
Názov

December 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2016
Názov

November 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2016
Názov

Október 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2016
Názov

September 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2016
Názov

August 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2016
Názov

Júl 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2016
Názov

Jún 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2016
Názov

Máj 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2016
Názov

Apríl 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2016
Názov

Marec 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2016
Názov

Február 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2016
Názov

Január 2016 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2016
Názov

September 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

August 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Júl 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Jún 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Jún 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Máj 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Január 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

Január 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2019
Názov

Jún 2018 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2018
Názov

November 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Október 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
8,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Júl 2018 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Apríl 2018 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

Marec 2018 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2018
Názov

Január 2018 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2018
Názov

December 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2018
Názov

November 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2017
Názov

Október 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2017
Názov

September 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
2,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2017
Názov

August 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Júl 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

November 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Október 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
7,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

September 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Február 2017 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2017
Názov

Marec 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Február 2018 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2018
Názov

Apríl 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Marec 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Apríl 2019 (A1)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
1,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2019
Názov

Február 2019 (A2)

mzdy 1/2016 - 11/2019

Vlastník dokladu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodávateľ
Centrum vedecko-technických informácií SR
Žiadaná suma
4,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov IČO
Názov
Centrum vedecko-technických informácií SR
IČO
00151882
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.