Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu s názvom "Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante" je prostredníctvom rekonštrukcie rozšíriť kapacitu existujúcej budovy Materskej školy na sídlisku Clementisove Sady v Galante. Podporou tohto projektu sa vytvoria podmienky pre navýšenie kapacity materskej školy, nakoľko mesto Galanta už teraz eviduje nedostatok miest v predškolských zariadeniacch na území mesta. Projekt počíta s navýšením kapacity existujúceho predškolského zariadenia o 46 miest pričom súčasne bude dodržaná minimálna kapacita určená pre deti z MRK. Prístavba sa bude realizovať na voľnej ploche z juhozápadnej strany. V rámci realizácie projektu sa počíta so zakúpením interierového vybavenia novopristavených tried, výstavbou nového detského ihriska v areáli škôlky a zateplením aj pôvodnej časti materskej škôlky.

Investície do kvalitného inkluzívneho vzdelávania starostlivosti o deti predškolského veku poskytujú základ pre ďalšie vzdelávanie s najväčším potenciálom pre deti zo znevýhodneného prostredia, keďže ich schopnosti sú menej rozvinuté a vzniká väčší priestor pre ich začlenenie.

Viac
Subjekt
Mesto Galanta
Miesta realizácie
Galanta
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2018 - 01.10.2023
Celková suma
631,202 €
Vlastné zdroje
31,560 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
14.12.2018
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
03.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
116,0 (osoby)
Cieľ
116,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
24,0 (osoby)
Cieľ
24,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
91657,77 (kWh/rok)
Cieľ
87064,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
24,33 (tony CO2 eq)
Cieľ
23,553 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
27.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stvebné práce

Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Stvebné práce

Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Rekonštrukcia a prístavba-stavebné práce

Rekonštrukcia a prístavba

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Rekonštrukcia a prístavba-stavebné práce

Rekonštrukcia a prístavba

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ Clementisove sady - interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
14,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MŠ Clementisove sady - interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
14,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

rekonštrukcia a prístavba MŠ Clementisove sady v Galante - Sadové úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2023
Názov

Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clem. Sady v Galante - sadové úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Výkon funkcie stavebného dozoru 05/2022 - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Clem. Sady v Galante

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clem. sady v Galante - sadové úpravy

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

Výkon funkcie stavebného dozoru 06/2022 - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Clem. Sady v Galante

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

dopracovanie PD

Dopracovanie PD stavby - rekonštrukcia a prístavba MŠ Slem. Sady a PD na interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Výkon funkcie stavebného dozoru 04/2022 - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Clem. Sady v Galante

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2022
Názov

Vypracovanie PD stavby - Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku clem. Sady v Galante

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2019
Názov

Výkon funkcie stavebného dozoru 03/2022 - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Clem. Sady v Galante

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clem. Sady v Galante - detské ihriská

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Výkon funkcie stavebného dozoru 2022 - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Clem. Sady v Galante

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Výkon funkcie stavebného dozoru 07/2022 - Rekonštrukcia a prístavba MŠ Clem. Sady v Galante

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Galanta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,205 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nedostatok času pre…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47136201
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
jai group s.r.o.
IČO
45328919
Názov
STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO
36231371
Názov
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
IČO
51010003
Názov
MS projekt, s.r.o.
IČO
48218669
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.