Popis projektu

Predmetom projektu je komplex opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Mestského úradu v Šali. Na základe energetického auditu je navrhovaná realizácia nasledovných opatrení:

Výsledkom realizácie predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu. Verejná budova s podlahovou plochou 3071,2 m2 dosiahne po hĺbkovej obnove ultranízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda A1) v zmysle Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.. Potreba primárnej energie dosiahne úroveň 98,33 kWh/(m2.a).

Potreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti sa zníži o 510,202 MWh/rok v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu. Realizáciou opatrení dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie vo verejnej budove o 585 245 kWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2017 - 01.01.2019
Celková suma
1,613,006 €
Vlastné zdroje
80,650 €
Vyčerpané z projektu
1,611,841 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
16.01.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
24.10.2017
Plánovaný koniec
01.01.2019
Skutočný koniec
16.01.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3071,2 (m2)
Cieľ
3071,2 (m2)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
84,8428 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
441,1 (MWh/rok)
Cieľ
434,3983 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
349555,5664 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
65,2568 (t ekviv. CO2)
Cieľ
65,2569 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
12,2079 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
24,9409 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
510187,744 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
451013,4535 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.01.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ostatné (Stavebné úpravy v interiéri a stavebné úpravy v exteriéri)

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MENERT spol. s r.o.
Žiadaná suma
444,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MENERT spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zateplenie strešného plášťa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MENERT spol. s r.o.
Žiadaná suma
161,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MENERT spol. s r.o.
Žiadaná suma
282,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor pri realizácii stavby " Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa" na základe Mandátnej zmluvy č. 693/2017

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,550 €
Schválené na preplatenie
4,550 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor pri realizácii stavby " Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa" na základe Mandátnej zmluvy č. 693/2017

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,550 €
Schválené na preplatenie
4,550 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,096 €
Schválené na preplatenie
24,096 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie strešného plášťa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,229 €
Schválené na preplatenie
144,229 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné (Stavebné úpravy v interiéri, stavebné úpravy v exteriéri)

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
441,267 €
Schválené na preplatenie
441,267 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,100 €
Schválené na preplatenie
283,100 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné (Stavebné úpravy v interiéri, stavebné úpravy v exteriéri)

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
441,267 €
Schválené na preplatenie
441,267 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,096 €
Schválené na preplatenie
24,096 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Zateplenie strešného plášťa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,229 €
Schválené na preplatenie
144,229 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,100 €
Schválené na preplatenie
283,100 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
628,179 €
Schválené na preplatenie
628,179 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
628,179 €
Schválené na preplatenie
628,179 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

energetický certifikát

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,282 €
Schválené na preplatenie
82,282 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
11.02.2019
Názov IČO
Názov
MENERT spol. s r.o.
IČO
17330165
Názov
3 S - PROJEKT, s.r.o.
IČO
36746312
Názov
SAFI SK, s.r.o.
IČO
48044288
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.