Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom "Podpora remeselnej výroby v spoločnosti MIGI, spol. s r.o." je zameraný na inováciu a rozšírenie výrobného procesu stolárského sortimentu - produktov a služieb - prostredníctvom netechnologických a zároveň aj technologických inovácií.
Netechnologické inovácie budú dosiahnuté prostredníctvom  zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti vytvorením 4 nových pracovných miest, pričom 2 pracovné miesta budú vytvorené zo skupiny neaktívnych, nezamestnaných občanov. Druhou netechnologickou inováciou v rámci realizácie projektu bude maketingová podpora nového stolárskeho sortimentu spoločnosti, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov žiadateľa.
Technologické inovácie sa dosiahnu prostredníctvom obstarania moderných technológií do stolárskej výroby spoločnosti.

Cieľom projektu a predkladaného podnikateľského plánu je - „Rozšíriť portfólio ponúkaných produktov a služieb stolárskej výroby na trhu prostredníctvom inovácie a rozšírenia výrobného procesu a zmeny organizačnej štruktúry spoločnosti.“
Dosiahnutie tohto cieľa bude realizované prostredníctvom hlavnej aktivity (Inovácia a rozšírenie výrobného procesu stolárskej výroby spoločnosti MIGI, spol. s.r.o. prostredníctvom obstrania stolárskej technológie a zmeny organizačnej štruktúry) spolu s podpornou aktivitou projektu.

Viac
Subjekt
MIGI, spol. s r.o.
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2022 - 01.09.2022
Celková suma
254,767 €
Vlastné zdroje
56,049 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1. Obstaranie hmotného a nehmotného maj…
Typ
Umožnenie prístupu …
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
02.02.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
05.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
15.06.2020
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
05.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
4,0 (FTE)
Cieľ
4,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
08.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
08.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva

Faktúra

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vybavenie stolárskej dielne

Faktúra

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

vybavenie stolárskej dielne

Faktúra

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

verejné obstarávanie 9/20

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

verejné obstarávanie 9/20

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

riadenie projektu

Rekapitulácia mzdových nákladov

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

riadenie projektu

Rekapitulácia mzdových nákladov

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publicita, informovanosť

FA - informačná tabuľa a informačné letáky

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Publicita, informovanosť

FA - informačná tabuľa a informačné letáky

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Publicita, informovanosť

FA - informačná tabuľa a informačné letáky

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Publicita, informovanosť

FA - informačná tabuľa a informačné letáky

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
PROGRUP SK, s. r. o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

verejné obstarávanie 05/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

verejné obstarávanie 05/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

verejné obstarávanie 9/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

verejné obstarávanie 9/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

verejné obstarávanie 10/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

verejné obstarávanie 10/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

verejné obstarávanie 11/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

verejné obstarávanie 11/21

FA za VO

Vlastník dokladu
MIGI, spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
PROGRUP SK, s. r. o.
IČO
51014751
Názov
I&Z Tender, s.r.o.
IČO
46953248
Názov
Dominik Feketík - AGROPARK
IČO
45398704
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.