Popis projektu

Investičným zámerom projektu je prístavba nového objektu k súčasnej budove zdravotného strediska. Cieľom je najmä rozšírenie súčasných priestorov, nakoľko v obci pôsobia iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“), ktorí sú geograficky roztrúsení v iných priestoroch. Integráciou a vytvorením dostatočnej kapacity pre všetkých PZS dôjde k zvýšeniu kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako aj jej dostupnosti v spádovom regióne o počte cca 15 tis. obyvateľov regiónu Abov. Dispozičné možnosti súčasných priestorov sú poddimenzované na potrebnú integráciu. Úspešnou realizáciou projektového zámeru dosiahneme vytvorenie zariadenia s kapacitou 7 plnohodnotných ambulancií a zariadením spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, vybuduje sa okrem iného parkovisko, a vznikne vnútorne prepojený komplex CIZS. Projektový zámer (ďalej len "PZ") je definovaný v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom, Regionálnou integrovanou územnou stratégiou pre Košický kraj ako aj strategickým dokumentov v oblasti krajského zdravotníctva - Prioritami zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016-2020.

Hlavným cieľom je integrovať poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste v centre, vďaka čomu dosiahneme skvalitnene poskytovania zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov.

Zdravotnícke zariadenie je v súčasnosti prevádzkované na princípe prenájmu nebytových priestorov - ambulancií pre jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podkladom pre spracovanie Projektového zámeru, je poznanie skutočnosti a problémov doterajšieho využívania priestorov z dlhodobého hľadiska.

Výsledkom realizácie projektu bude fungujúce CIZS, ktoré bude spĺňať metodické pokyny pre integrované poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Cieľovou skupinou projektu sú občania SR, využívajúci služby CIZS v svojej spádovej oblasti na oprávnenom území.

Miestom realizácie projektu je obec VALALIKY.

Viac
Subjekt
Obec Valaliky
Miesta realizácie
Valaliky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.05.2022
Celková suma
580,701 €
Vlastné zdroje
29,035 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Medicínske vybavenie CIZS
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
26.05.2022
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
29.05.2022
Názov
Prístavba objektu
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
14.04.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
14.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
14.04.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
29.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
16,0 (počet)
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.09.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
233,65 (m2)
Cieľ
233,65 (m2)
Naposledy aktualizované
12.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor 10/2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor 11/2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

stavebný dozor 01/2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

stavebný dozor 02/2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

stavebný dozor 04 - 05/2021, ukončenie stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

stavebný dozor 12/2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

stavebný dozor 03/2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

medicínske vybavenie FBLR

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

medicínske vybavenie FBLR

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

medicínske vybavenie pediatrických ambulancií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

medicínske vybavenie pediatrických ambulancií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

ultrazvukový prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ultrazvukový prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

stavebné práce - Objekt SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

stavebné práce - Objekt SO 04 - Preložka el. káblov NN a VN

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

stavebné práce - Objekt SO 06 - Demontáž oplotenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

stavebné práce - Objekt SO 04 - Preložka el. káblov NN a VN

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - Objekt SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - Objekt SO 06 - Demontáž oplotenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

stavbený dozor - 09/2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor 04 - 08/2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

stavebné práce - Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Objekt: SO 01 - hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Objekt: SO 01 - hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt (dofakturácia 12/2020)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Objekt: SO 01 - Hlavný objekt (dofakturácia 12/2020)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

naviac stavebné práce v znení dodatku č. 3 k ZoD

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Valaliky

Suma celkom
29,550 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Obec Valaliky

Suma celkom
18,150 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nesprávne uplatneni…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
UNIRES - Bau s.r.o.
IČO
46447890
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
Ing. Helena Szabóová
IČO
35419814
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.