Popis projektu

Jestvujúci objekt je Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne, , Súdna 15, 911 96 Trenčín 1, parc. č. 473/2, ktorej súčasťou je aj budova AB je situovaná v centre mesta, necelý kilometer od fakultnej nemocnice a v tesnej blízkosti Okresného súdu, polície a okresnej prokuratúry. Zaberá plochu 6.937 m2.

Obvodové múry sú z plnej pálenej tehly, omietnuté vápennocementovými omietkami. Omietky sú na viacerých miestach poškodené. Okná sú plastové, s izolačným dvojsklom. Dvere sú kovové, plastové, presklené. Strecha je sedlová bez tepelnej izolácie. Objekt je čiastočne podpivničený. Podlaha na teréne je betónová.

V objekte sú situované administratívne priestory. Svetlá výška jednotlivých podlaží objektu je menšia ako 5m. 

Viac
Subjekt
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.01.2022
Celková suma
921,478 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
34031004004-A.
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
22.03.2017
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
15.11.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1471 (MW)
Cieľ
0,1464 (MW)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1471 (MWt)
Cieľ
0,1464 (MWt)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
183,849 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
112,21 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
239,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
83,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4580,9 (m2)
Cieľ
4580,9 (m2)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
52,7327 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
428,0412 (MWh/rok)
Cieľ
428,0412 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
375308,5003 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1521118,579 (kWh/rok)
Cieľ
1526478,232 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
477488,9106 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osta.príplatky

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výsluhový príspevok

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat + prax

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
5,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020029

Faktúra č. FV2020029

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Faktúra č. FV2020029

Faktúra č. FV2020029

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020029

Faktúra č. FV2020029

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020029

Faktúra č. FV2020029

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,669 €
Schválené na preplatenie
3,669 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

Faktúra č. FV2020035

Faktúra č. FV2020035

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020035

Faktúra č. FV2020035

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Faktúra č. FV2020035

Faktúra č. FV2020035

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020035

Faktúra č. FV2020035

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,257 €
Schválené na preplatenie
3,257 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

Faktúra Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020043

Faktúra č. FV2020043

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020043

Faktúra č. FV2020043

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra č. FV2020043

Faktúra č. FV2020043

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2020043

Faktúra č. FV2020043

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,658 €
Schválené na preplatenie
3,658 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

Faktúra FV2020045

Faktúra č. FV2020045

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV2020045

Faktúra č. FV2020045

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra FV2020045

Faktúra č. FV2020045

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV2020045

Faktúra č. FV2020045

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,044 €
Schválené na preplatenie
11,044 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

Faktúra č. 102020032

Faktúra č. 102020032

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 102020032

Faktúra č. 102020032

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Faktúra 102020029

Faktúra č. 102020029

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 102020029

Faktúra č. 102020029

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

FA Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

FA Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA FV2020053

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

FA FV2020053

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA FV2020053

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA FV2020053

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,375 €
Schválené na preplatenie
9,375 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
8,348 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

Fa Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Faktúra Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Faktúra Top Metal

Faktúra TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Top Metal

Faktúra TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Faktúra Top Metal

Faktúra TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra Top Metal

Faktúra TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,121 €
Schválené na preplatenie
10,121 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

Fa stavebný dozor

Fa Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa stavebný dozor

Fa Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,744 €
Schválené na preplatenie
4,744 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,616 €
Schválené na preplatenie
8,616 €
Realizácia
18.07.2022
Názov

FA Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA Stavebný dozor

FA Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

FA Projektová dokumentácia

FA Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Progressum, s.r.o.
Žiadaná suma
19,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2017
Názov

Fa energetický audit

Fa energetický audit

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2017
Názov

Fa publicita

Fa publicita

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat + prax

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
8,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výsluhový príspevok

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
2,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

príspevok na bývanie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Účtovný doklad 4.3.5.

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa stavebný dozor

Fa Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Fa stavebný dozor

Fa Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Fa TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa TOP METAL

FA TOP METAL

Vlastník dokladu
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,191 €
Schválené na preplatenie
21,191 €
Realizácia
18.07.2022
Názov IČO
Názov
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín
IČO
00738301
Názov
MCH dozoring s.r.o.
IČO
50662279
Názov
Progressum, s.r.o.
IČO
47344806
Názov
TOP METAL, s.r.o.
IČO
36656259
Názov
EkoEnergy-Group s.r.o.
IČO
36797766
Názov
JR print s. r. o.
IČO
46702628
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.