Popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť komplexné riešenie energetickej hospodárnosti administratívne budovy -  objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádza v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove za účelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie, čím v konečnom dôsledku dôjde k zníženiu nákladov na vykurovanie a osvetlenie, zlepšeniu kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Výsledky projektu budú zároveň prispievať k plneniu ročného cieľu úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora potreby energie verejnej budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Miesta realizácie
Ilava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.04.2021
Celková suma
558,853 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Komplexná obnova objektu č. 14
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
15.03.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
14.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
25.11.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31380,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
52710,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3133,35 (m2)
Cieľ
3133,35 (m2)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
128,7946 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
229,7418 (MWh/rok)
Cieľ
229,7418 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
100947,1414 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
137491,398 (kWh/rok)
Cieľ
181734,3 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
107853,3656 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.07.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.07.2020 - 14.08.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
3,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.07.2020 - 14.08.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
34,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.07.2020 - 14.08.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
34,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.07.2020 - 14.08.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
3,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.04.2020 - 31.05.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
7,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.04.2020 - 31.05.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
68,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.04.2020 - 31.05.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
68,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.04.2020 - 31.05.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
7,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
3,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
34,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
34,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020

Faktúra stavebná práca

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
3,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru od 31.03.2020 do 31.10.2020

Faktúra Stavebný dozor - obj 14

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru od 31.03.2020 do 31.10.2020

Faktúra Stavebný dozor - obj 14

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 15.08.2020 - 05.11.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
25,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 15.08.2020 - 05.11.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
231,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 15.08.2020 - 05.11.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
231,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 15.08.2020 - 05.11.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
25,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.11.2020 - 31.12.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
6,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.11.2020 - 31.12.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
56,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.11.2020 - 31.12.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
56,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 06.11.2020 - 31.12.2020

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
6,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru od 01.11.2020 do 25.01.2021

Faktúra Stavebný dozor - obj 14

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru od 01.11.2020 do 25.01.2021

Faktúra Stavebný dozor - obj 14

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.01.2021 - 25.01.2021

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.01.2021 - 25.01.2021

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
30,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.01.2021 - 25.01.2021

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
30,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za obdobie od 01.01.2021 - 25.01.2021

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Construction s.r.o.
Žiadaná suma
3,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Stála tabuľa + montáž

Faktúra - stála tabuľa

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Veľkoplošný pútač + konštrukcia + montáž

Faktúra - Veľkoplošný dočasný pútač

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby

Faktúra - Odborný autorský dohľad (Projektant)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby

Faktúra - Odborný autorský dohľad (Projektant)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Projektová dokumentácia objekty 14 a 19

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2017
Názov

Projektová dokumentácia objekty 14 a 19

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2017
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
1,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody - výsluhový príspevok

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody - výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
2,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody - invalidný výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
1,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody - úrazové zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Odvody - nemocenské zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
1,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 4.3.4 (832)

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Žiadaná suma
8,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.