Popis projektu

predkladaného projektového zámeru je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce zriadením jazykovej učebne s kapacitou 18 žiakov , fyzikálnej učebne s kapacitou 16 žiakov a biologicko-chemickej učebne s kapacitou 16 žiakov.

Projekt s názvom: , sleduje realizáciu

  • obstaranie vybavenia jazykovej učebne
  • obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne
  • obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne
  • stavebné úpravy súvisiace s obstaraním odborných učební

a) Riadením projektu

b) Zabezpečením informovanosti a komunikácie

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:150 žiakov

Počet podporených učební jazykových:1 počet

Počet podporených učební prírodovedných:2  počet

Počet podporených základných škôl:1  počet

Viac
Subjekt
Obec Strečno
Miesta realizácie
Strečno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.04.2021
Celková suma
111,134 €
Vlastné zdroje
5,557 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy súvisiace s obstaraním …
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
30.04.2021
Názov
Obstaranie vybavenia biologicko-chemick…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
28.08.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
28.08.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Obstaranie vybavenia jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
28.08.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
203,0 (osoby)
Cieľ
150,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2104017

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
BTI s. r. o.
Žiadaná suma
7,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2104017

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
BTI s. r. o.
Žiadaná suma
7,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Nábytok - Fyzikálna učebňa

Faktúra č. 20210013

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - Jazyková učebňa

Faktúra č. 20210013

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 20210013

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - Jazyková učebňa

Faktúra č. 20210013

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 20210013

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Nábytok - Fyzikálna učebňa

Faktúra č. 20210013

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

IKT - Biologicko - chemická učebňa

Faktúra č. 210341

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Jazyková učebňa

Faktúra č. 210341

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Fyzikálna učebňa

Faktúra č. 210341

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - Jazyková učebňa

Faktúra č. 210341

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

IKT - Biologicko - chemická učebňa

Faktúra č. 210341

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

IKT - Fyzikálna učebňa

Faktúra č. 210341

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Laboratórne vybavenie - Biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 20210015

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie - Biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 20210015

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Didaktické vybavenie - Biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 20210011

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie - Fyzikálna učebňa

Faktúra č. 20210011

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie - Biologicko-chemická učebňa

Faktúra č. 20210011

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Didaktické vybavenie - Fyzikálna učebňa

Faktúra č. 20210011

Vlastník dokladu
Obec Strečno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov IČO
Názov
BTI s. r. o.
IČO
47619503
Názov
Fondstav s.r.o.
IČO
46449876
Názov
Sk - technik, s.r.o.
IČO
36408972
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.