Popis projektu

Predmetom projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu Šaľa" je hlavne  zníženie energetickej náročnosti objektu, modernizácia fasády, rekonštrukcia pôvodnej strešnej skladby a výmena výplní vonkajších otvorov. Navrhovanou rekonštrukciou sa podstatne zníži energetická náročnosť objektu  a predĺži sa životnosť ostatných konštrukcií a taktiež celého objektu Kultúrneho domu v Šali, ktoré je centrom okresu Šaľa s vyše 54 tis. obyvateľmi.

Na základe energetického auditu je v rámci oprávnených výdavkov navrhovaná realizácia nasledovných opatrení  na zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií:

  • Výmena zasklenej fasády, okien a dverí + zateplenie murovaných a betónových obalových častí fasády

  • Rekonštrukcia strechy a doplnkových konštrukcií strechy

  • Vytvorenie vstupu pre imobilných do kultúrneho domu

V rámci neoprávnených výdavkov sa bude riešiť v súvislosti s riešenou fasádou rekonštrukcia terasy a balkóna.

Výsledkom realizácie týchto  opatrení predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu a teda zvýšenie energetickej efektívnosti budovy. Verejná budova (kategória administratívne budovy) s aktuálnou podlahovou plochou 5630,5 m2 dosiahne podľa globálneho ukazovateľa primárna energia po obnove stavebných konštrukcií ultranízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda A1) v zmysle Vyhl. MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.. v znení vyhlášky č. 324/2016. Potreba primárnej energie dosiahne úroveň 71,059 kWh/(m2.a). Úspora energií na vykurovanie bude 65,9%.

Potreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti sa zníži o 324418,25 kWh/rok v porovnaní so stavom pred realizáciou projektu. Realizáciou opatrení dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie vo verejnej budove o 151462,75 kWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.01.2022
Celková suma
820,066 €
Vlastné zdroje
41,003 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
18.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
18.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
211815,4978 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
5743,3 (m2)
Cieľ
5743,3 (m2)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
408,4776 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
560,0757 (MWh/rok)
Cieľ
560,0757 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
151598,0787 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
322119,243 (kWh/rok)
Cieľ
151462,8268 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
42,408 (t ekviv. CO2)
Cieľ
42,408 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
36,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce - okná

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - fasáda

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - strecha

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

dočasný pútač

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

trvalá tabuľa

faktúra trvala tabuľa

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - fasáda

faktúra stavebné práce KD

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

stavebné práce - strecha

faktúra stavebné práce KD

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

stavebné práce - okná

faktúra stavebné práce KD

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

stavebné práce - ostatné

faktúra stavebné práce KD

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor KD Šaľa

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra stavebný dozor KD Šaľa

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

stavebné práce - okná

faktúra stavebné práce KD Šaľa

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

stavebné práce - strecha

faktúra stavebné práce KD Šaľa

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

stavebné práce - ostatné oprávnené

faktúra stavebné práce KD Šaľa

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

stavebné práce - fasáda

faktúra stavebné práce KD Šaľa

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov IČO
Názov
REALEXPO, s.r.o.
IČO
36539350
Názov
MENERT spol. s r.o.
IČO
17330165
Názov
Ing. Jozef Popaďák
IČO
17290023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.