Popis projektu

Predmetom predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) je vybudovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa. Cieľom projektu je  prostredníctvom modernizácie miestnej zdravotníckej infraštruktúry zlepšiť integráciu ambulantnej zdravotnej starostlivosti v mestskej funkčnej oblasti (MFO) a poskytovania sociálnych služieb nadväzujúcich na zdravotnú starostlivosť. V rámci CIZS chce žiadateľ rozšíriť integráciu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti navýšením počtu poskytovaných služieb a vytvoriť komplexné  podmienky, ktoré umožnia kvalitné poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti manažmentom pacienta v podobe zjednodušenia diagnostikovania a prípadnej liečby pacienta.

Viac
Subjekt
Obec Seňa
Miesta realizácie
Seňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.05.2022
Celková suma
947,330 €
Vlastné zdroje
47,367 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Znižovanie energetickej náročnosti CIZS
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
26.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
02.08.2021
Názov
Vybudovanie bezbariérového prístupu
Typ
Budovanie bezbariér…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
26.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
02.08.2021
Názov
Materiálno - technické vybavenie CIZS
Typ
Zabezpečenie materi…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
03.09.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
29.10.2021
Názov
Budovanie a modernizácia IKT infraštruk…
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
10.08.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
29.10.2021
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
07.09.2021
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
16.05.2022
Názov
Rekonštrukcia vnútorných a vonkajších p…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
26.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
02.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
26.06.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,52 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.08.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
144269,94 (kWh/rok)
Cieľ
139051,03 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.08.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
661,69 (m2)
Cieľ
661,69 (m2)
Naposledy aktualizované
12.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet zdravotníckych pracovníkov v etablovaných CIZS
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

USG prístroj

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EKG prístroj 12-zvodový

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Panoramatický RTG

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Spirometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístroj na vyšetrenie zraku

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sono ultrazvukový prístroj pre detskú ambulanciu

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysokofrekvenčný intraorálny rontgen

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Holter tlaku

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diagnostický systém pre ambulancie

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Holter tlaku

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Prístroj na vyšetrenie zraku

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Spirometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Sono ultrazvukový prístroj pre detskú ambulanciu

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Vysokofrekvenčný intraorálny rontgen

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Panoramatický RTG

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

EKG prístroj 12-zvodový

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Diagnostický systém pre ambulancie

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

USG prístroj

CIZS_Diagnosticke pristroje_Meare_222070043

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov

Skúšobné vyšetrovacie sklá s okuliarovým rámom

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický fokometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyšetrovacia šošovka 1

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálna foto/ video štrbinová lampa s osvetlením z dola

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Oftalmoskop

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LCD optotyp

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyšetrovacia jednotka a kreslo

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický počítačový perimeter

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ručná fundus kamera

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyšetrovacia šošovka 2

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyšetrovacia šošovka 3

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EEG prístroj

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický bezkontaktný tonometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automaticky refraktor/keratometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatický bezkontaktný tonometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Automaticky refraktor/keratometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Automatický fokometer

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Digitálna foto/ video štrbinová lampa s osvetlením z dola

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

LCD optotyp

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Ručná fundus kamera

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Vyšetrovacia jednotka a kreslo

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Vyšetrovacia šošovka 1

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Vyšetrovacia šošovka 2

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Automatický počítačový perimeter

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Skúšobné vyšetrovacie sklá s okuliarovým rámom

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Oftalmoskop

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Vyšetrovacia šošovka 3

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

EEG prístroj

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220151

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Projektová dokumentácia

CIZS _PD (architekt studia)

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2019
Názov

Projektová dokumentácia

CIZS PD 2

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2019
Názov

Stavebné práce

CIZS_FA stavba bezbariérový prístup

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
8,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Multifunkčná tlačiareň

CIZS IKT

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Počítač vrátane príslušenstva

CIZS IKT

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2021
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021046

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021046

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
291,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021046

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
291,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021046

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

CIZ_FA_SD_2100011

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

Stavebný dozor

CIZ_FA_SD_2100011

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021107

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
284,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021107

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021107

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebné práce

CIZ_FA_STAVBA_102021107

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
284,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebný dozor

CIZ_FA_SD_2100020

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

CIZ_FA_SD_2100020

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Chladnička

CIZS_FA chladničky_FA121076

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EMG

CIZS_EMG_FA210101413

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

EMG

CIZS_EMG_FA210101413

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

EMG

CIZS_EMG_FA210101413

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chladnička

CIZS_Chladnicka

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chladnička

CIZS_Chladnicka

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Elektronický rezervačný a objednávací systém

CIZS_EL REZERVACNY SYSTEM

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektronický rezervačný a objednávací systém

CIZS_EL REZERVACNY SYSTEM

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Lekársky stôl

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Schodíky

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička detská

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stolička pevná

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odpadkový kôš

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske kreslo

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kartotečná skriňa

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Skrinka na lieky

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konferenčný stolík

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vešiak

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nástrojový stolík

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyšetrovacie lôžko

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske kreslo

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Skrinka na lieky

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Kartotečná skriňa

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Odpadkový kôš

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Konferenčný stolík

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Schodíky

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Lekársky stôl

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Stolička pevná

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Stolička detská

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Vešiak

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Nástrojový stolík

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Vyšetrovacie lôžko

CIZS_MATERIALNO TECH VYBAVENIE

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Vyšetrovací stôl gynekologický

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sterilizátor

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vyšetrovací stôl so zdíhacím podhlavníkom

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Germicídny žiarič

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Svietidlo vyšetrovacie

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Resuscitačný set

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bioptron lampa

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Bioptron lampa

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Resuscitačný set

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Vyšetrovací stôl gynekologický

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Sterilizátor

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Svietidlo vyšetrovacie

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Germicídny žiarič

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Vyšetrovací stôl so zdíhacím podhlavníkom

CIZS_Diagnosticke pristroje_Unique Medical_220091

Vlastník dokladu
Obec Seňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Meare s. r. o.
IČO
45588121
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
CREDO, spol. s r.o.
IČO
36522414
Názov
ECOTEN s. r. o.
IČO
50250299
Názov
well.sk s.r.o.
IČO
36811777
Názov
Rastislav Litva - R.A.L
IČO
34862013
Názov
eVector group SE
IČO
52649423
Názov
Qspot s. r. o.
IČO
52326195
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.