Popis projektu

Základom návrhu projektu je nadviazať na doteraz realizované projekty inkluzívneho vzdelávania v Slovenskej republike MRK I.; MRK II.;PRINED; ŠOV. Ide    o posilnenie overených postupov a aktivít smerujúcich k inkluzívnemu vzdelávaniu a výchove. Predpokladáme že  Národný  projekt   môže významne podporiť pozitívne zmeny smerok k inkluzívnemu vzdelávaniu, prostredníctvom

Sme presvedčení na  základe doterajších skúsenosti s inkluzívnym  vzdelávaním, získaných pri implementácii predchádzajúcich národných projektov,  že  zmena postojov (presvedčenia, vzťahov a praxe)  aktérov inklúzie,  výchovy a vzdelávania   detí a žiakov, je možné pomôcť najmä tým, že  títo  realizátori praxe edukácie budú   veriť a budú presvedčení o tom,  že  týmto  deťom a žiakom,  mladým ľuďom je možné pomôcť.


 

Viac
Subjekt
Metodicko-pedagogické centrum
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.11.2022
Celková suma
54,913,650 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,400,000 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Školský tím pre inkluzívnu podporu v pr…
Typ
Aktivity prispievaj…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zapojených detí
Hodnota
-
Cieľ
3000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
260,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
260,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
-
Cieľ
15000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zapojených materských škôl
Hodnota
-
Cieľ
75,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.