Popis projektu

Projekt "ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia" sa zameriava na vybudovanie záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, ktorého cieľom je dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do hlavného mesta Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Projekt prispeje k vyššej prepojenosti v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom regióne. Realizáciou projektu vzniknú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov spádových území k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií a v efektívnejšom riadení dopravy.

Ďalším cieľom projektu je vybudovanie stojiska pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru t.j. oplotnenie parkoviska, kamerový systém, informačný systém, vonkajšie osvetlenie, vybudovanie odkanalizovania parkoviska so zabudovanými odlučovačmi ropných látok, vybavením parkoviska vodorovným a zvislým dopravným značením.

V rámci projektu bude dobudovaný podchod pod koľajou č. 5, ktorého úlohou bude prepojenie staničných nástupíšť s priestorom parkoviska. V rámci predĺženia podchodu bude vybudovaný výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup cestujúcich k nástupištiam ŽST Pezinok. 

Súčasťou projektu je taktiež vybudovanie technologického domčeka, v ktorom bude umiestnený náhradný zdroj elektrickej energie a budova bude zabezpečená kamerovým a poplachovým systémom. Projekt zahŕňa tiež vybudovanie napojenia parkoviska na prístupovú cestnú komunikáciu.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Pezinok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.09.2020
Celková suma
2,149,647 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,759,015 €
Nezrovnalosti
485,664 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba záchytného parkoviska
Typ
C. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
10.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
10.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných záchytných parkovísk
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941003339

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941003339

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,431 €
Schválené na preplatenie
491,431 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra 8941003246

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,063 €
Schválené na preplatenie
70,063 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra 8941003270

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,787 €
Schválené na preplatenie
175,787 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra 8941003297

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,020 €
Schválené na preplatenie
233,020 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941003319

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
353,072 €
Schválené na preplatenie
353,072 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 8941003369

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 8941003369

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,672 €
Schválené na preplatenie
434,672 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941003402

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
782 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 8941003402

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

veľkoplošný pútač

Faktúra č. 1901201

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 8941003454

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 8941003454

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
485,664 €
Vrátená suma
485,664 €
Suma na vymáhanie
485,664 €
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Názov
BIBO DESIGN s.r.o.
IČO
50036564
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.