Popis projektu

Hlavný cieľ projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života lepšími vzdelávacími podmienkami v Základnej škole Podvysoká a tým podporiť konkurencieschopnosť absolventov školy v regióne Kysúc. Taktiež  inováciami zlepšiť prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Absolventi s lepšími kľúčovými kompetenciami budú úspešnejší na trhu práce. Vybudovaním moderných jazykových a odborných učebni ako aj s tým súvisiacich stavebno-technických úprav sa zlepšia podmienky pre získavanie kľúčových kompetencií. Cieľom je zefektívnenie práce a výučby na škole s najnovšou technológiou s prihliadnutím na úsporu elektrickej energie, zníženie CO2 podľa aktuálnych požiadaviek EU. Výučba sa tým stane zaujímavejšou, efektívnejšou, spojenou s využívaním moderných technológií, ktorých ovládanie je v súčasnosti potrebné vo všetkých oblastiach hospodárstva, ekonomiky i verejného života. Zlepšením čitateľskej, jazykovej a prírodovednej gramotnosti sa zlepšia predpoklady žiakov na lepšie zvládnutie Testovania 5, Testovania 9, prijímacích skúšok, čo opäť prispeje k zvýšenie konkurencieschopnosti našich žiakov.

Viac
Subjekt
Obec Podvysoká
Miesta realizácie
Podvysoká
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.01.2023
Celková suma
158,499 €
Vlastné zdroje
7,925 €
Vyčerpané z projektu
71,903 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
29.10.2020
Názov
IKT - učíme sa hravo na 1.stupni
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
27.09.2021
Názov
Technická výchova nás na život pripraví…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
01.09.2022
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
15.12.2022
Názov
Biológia a chémia prakticky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
15.12.2022
Názov
Knihuľkovo - moderná knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov
Cudzie jazyky = naša cesta do sveta
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.09.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
27.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
30.09.2020
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
203,0 (osoby)
Cieľ
200,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebno-technické úpravy

Stavebno-technické úpravy

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

stavebno-technické úpravy

Stavebno-technické úpravy

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok knižnica

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

nábytok - cudzie jazyky

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

nábytok - BIO-CHEM

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

nábytok knižnica

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok - BIO-CHEM

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok - cudzie jazyky

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok knižnica

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

nábytok knižnica

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok knižnica

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

nábytok knižnica

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok IKT 1.stupeň

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

nábytok BIO-CHEM

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
9,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

nábytok IKT 1.stupeň

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok BIO-CHEM

Faktúra za nábytok

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
K - Ten KOVO, s.r.o.
Žiadaná suma
9,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA za VT pre Knižnicu 013 softvér

FA za VT pre Knižnicu

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

FA za VT pre Knižnicu 022 samostatné hnuteľné veci

FA za VT pre Knižnicu

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

FA za VT pre Knižnicu 013 softvér

FA za VT pre Knižnicu

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA za VT pre Knižnicu 022 samostatné hnuteľné veci

FA za VT pre Knižnicu

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA za VT pre CJ 013 softvér

Fa za VT pre CJ a BIO-CHEM

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

FA za VT CJ 022 samostatné hnuteľné veci

Fa za VT pre CJ a BIO-CHEM

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

FA za VT BIO-CHEM 022 samostatné hnuteľné veci

Fa za VT pre CJ a BIO-CHEM

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

FA za VT BIO-CHEM 022 samostatné hnuteľné veci

Fa za VT pre CJ a BIO-CHEM

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA za VT CJ 022 samostatné hnuteľné veci

Fa za VT pre CJ a BIO-CHEM

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA za VT pre CJ 013 softvér

Fa za VT pre CJ a BIO-CHEM

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za VT pre IKT 1.stupeň 013 softvér

Fa za VT pre IKT 1.stupeň

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Faktúra za VT pre IKT 1.stupeň 022 samostatne hnuteľne veci

Fa za VT pre IKT 1.stupeň

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Faktúra za VT pre IKT 1.stupeň 022 samostatne hnuteľne veci

Fa za VT pre IKT 1.stupeň

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za VT pre IKT 1.stupeň 013 softvér

Fa za VT pre IKT 1.stupeň

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

FA za knihy

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

FA za knihy

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra za didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,400 €
Schválené na preplatenie
42,400 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra za didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,128 €
Schválené na preplatenie
19,128 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra za didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,375 €
Schválené na preplatenie
10,375 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra za didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra za didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Didaktické pomôcky

Faktúra za didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

mzdové náklady 2020

mzdové náklady

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
Obec Podvysoká
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

mzdové náklady 2021

mzdové náklady 2021

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
Obec Podvysoká
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

mzdové náklady 2022

mzdové náklady 2022

Vlastník dokladu
Obec Podvysoká
Dodávateľ
Obec Podvysoká
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov IČO
Názov
Obec Podvysoká
IČO
00314196
Názov
K - Ten KOVO, s.r.o.
IČO
36418447
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
Sk - technik, s.r.o.
IČO
36408972
Názov
H&H elektric s. r. o.
IČO
51665646
Názov
AF Žilina, s.r.o.
IČO
47937459
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.