Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ je prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v zastavanom území obce zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Umelo zadržaná voda sa následne bude využívať na zlepšenie mikroklímy obce formou závlah zelených plôch. Miestom realizácie projektu je intravilán obce Kluknava, okres Gelnica. Hlavnou cieľovou skupinou je 2 739 obyvateľov obce Kluknava. Predmetom projektu je vybudovanie jedného typu vodozádržného opatrenia, ktorým je výmena nepriepustnej plochy za priepustnú a výsadba zelene. Projekt svojimi aktivitami naplní zvolené merateľné ukazovatele: Počet realizovaných vodozádržných opatrení – 1, Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia – 1 684 m2.

Viac
Subjekt
Obec Kluknava
Miesta realizácie
Kluknava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.07.2021
Celková suma
127,858 €
Vlastné zdroje
6,393 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C.Vodozádržné opatr…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
13.11.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
25.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.07.2021
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
1507,18 (m2)
Cieľ
1507,18 (m2)
Naposledy aktualizované
02.07.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie PD pre projekt vodozádržné opatrenia v obci Kluknava

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kluknava
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
4,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2019
Názov

Faktúra

Faktúra č. FV-43/2021

Vlastník dokladu
Obec Kluknava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra č. FV-43/2021

Vlastník dokladu
Obec Kluknava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Faktúra 20218002

Faktúra 20218002

Vlastník dokladu
Obec Kluknava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov IČO
Názov
Alkon SV, s.r.o.
IČO
45261661
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
EFIMO s.r.o.
IČO
52649652
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.