Popis projektu

Projekt je realizovaný na ulici Poľnej p.č. 1551/12 a 1551/14 v obci Parchovany (okres Trebišov, Košický kraj).

Rieši zlepšenie technickej vybavenosti obce s prítomnosťou segregovaných marginalizovaných rómskych komunít a poskytovanie podpory sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v obci.

Obec má 1942 obyvateľov, z toho je 432 rómskej národnosti.

Projekt je v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ čiže podporou rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce pre zlepšenie ich sociálnej situácie. Napomáha plneniu špecifického cieľa výzvy ktorým je zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Toto je aj cieľom nášho projektu, keďže jeho hlavnou aktivitou je Výstavba novej materskej školy v obci Parchovany, spolu s interiérovým a exteriérovým vybavením v rómskej osade pre deti predškolského veku. Projekt reaguje na identifikovaný problém obce, ktorým je nedostatočný záujem a účasť detí z rómskej komunity obce na predškolskej príprave. V súčasnosti navštevuje existujúcu materskú školu v centre obce len 5 rómskych detí z celkového počtu 41 detí. Dôvodom je veľká vzdialenosť rómskej osady od centrálnej obce.

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ - 60 žiakov 

Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK - 1

Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 40detí.

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2016 - 01.12.2022
Celková suma
560,374 €
Vlastné zdroje
28,019 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
05.05.2020
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
07.02.2023
Názov
Výstavba novej budovy materskej školy/e…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
26.04.2016
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
10.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
60,0 (osoby)
Cieľ
60,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
29,0 (osoby)
Cieľ
40,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.02.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za vybavenie detského ihriska

NOMIland s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za vybavenie detského ihriska

NOMIland s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor 19.04.2021 - 19.07.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor 19.04.2021 - 19.07.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor v čase od 19.04.2021 - 09.07.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor v čase od 19.04.2021 - 09.07.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

EBC group s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Faktúra za stavebné práce

EBC group s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor v čase od 10.07.2021-17.08.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor 10.07.2021-17.08.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor 10.07.2021-17.08.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor v čase od 10.07.2021-17.08.2021

JADOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

EBC group s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

EBC group s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Faktúra za stavebné práce

EBC group s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Faktúra za stavebné práce

EBC group s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za didaktickú techniku

NOMIland s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra za didaktickú techniku

NOMIland s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za interiérové vybavenie

NOMIland s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra za interiérové vybavenie

NOMIland s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
9,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra za externý manažment

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
9,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Parchovany

Suma celkom
1,920 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Obec Parchovany

Suma celkom
46,102 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Výrazná zmena param…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
JADOZ s.r.o.
IČO
50297465
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.