Popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť komplexné riešenie energetickej hospodárnosti administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice, ktoré má  zabezpečiť energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie).  Žiadateľ (zbor) vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.

Úlohou projektu je riešiť problematiku znižovania náročnosti a spotreby energie v uvedenej budove zlepšením tepelnej ochrany budovy vrátane jej zateplenia, zmenami v technických systémoch osvetlenia, vykurovania a vertania budovy.

Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora spotreby energií verejnej budovy a zároveň predĺženie technickej životnosti budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.04.2021
Celková suma
1,630,423 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
6,055 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy ÚV…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
21.03.2017
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
24.10.2019
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
31.07.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
387,03 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2710,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
387,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
8105,08 (m2)
Cieľ
8067,54 (m2)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1312,5542 (MWh/rok)
Cieľ
1312,5542 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
608154,9912 (kWh/rok)
Cieľ
326211,9664 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
841,0226 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
471531,523 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
796899,9221 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
11,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
100,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
100,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
11,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
20,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
188,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
188,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
20,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
19,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
174,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
174,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
19,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
12,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
114,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
114,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
12,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
117,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
13,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
117,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
13,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
272,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
29,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
272,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
29,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
157,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
17,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
157,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
17,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
42,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Modernizácia administratívnej budovy

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
42,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
4,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
17,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
157,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
161,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
17,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2021
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
2,044 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do StP

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
3,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do ZP

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do NP

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do InP

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat + prax

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
12,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do Úrp

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody výsluhový príspevok

Účtovný doklad 10/2019-03/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Grafické spracovanie, výroba a dodanie stálej tabule

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
COPYVAIT s.r.o.
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Odborný autorský dohľad počas realizácie stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Grafické spracovanie, výroba, dodávka a montáž veľkoplošného pútača

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
COPYVAIT s.r.o.
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Vypracovanie realizačného projektu a inžinierska činnosť pre stavebné konanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2017
Názov

Vypracovanie energetického auditu

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

Odvody do InP

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody výsluhový príspevok

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do NP

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do StP

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do Úrp

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odvody do ZP

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat + prax

Účtovný doklad 04/2021-07/2021

Vlastník dokladu
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Suma celkom
1,334,901 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
1,334,901 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Suma celkom
6,055 €
Vrátená suma
6,055 €
Suma na vymáhanie
6,055 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
COPYVAIT s.r.o.
IČO
45382981
Názov
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738387
Názov
KE Inžiniering, s.r.o.
IČO
44120559
Názov
Ing. arch. Mikuláš Hladký
IČO
34557971
Názov
EkoEnergy-Group s.r.o.
IČO
36797766
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.