Obstaranie polytechnickej a fyzikálnej učebne s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami pre ZŠ s MŠ Šoporňa

Obec Šoporňa

Popis projektu

Predmetom projektu žiadateľa je obstaranie polytechnickej učebne na výučbu predmetu technika  a prírodovednej učebne - fyzikálnej (na výučbu predmetu fyzika) na ZŠ s MŠ Šoporňa. 

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu praktického vzdelávania predmetov fyzika a technika.

Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ s MŠ Šoporňa. Projekt rieši zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy a polytechnické vyučovanie. Tým sa vytvorí lepšie prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základných školách s potrebami trhu práce a reálnej pracovnej praxe. Ciele chce žiadateľ dosiahnuť realizáciou nasledujúcich hlavných aktivít:

- obstaraním prírodovednej - fyzikálnej učebne;

 - obstaraním polytechnickej učebne,

-  stavebno-technickými úpravami pre potreby obstarania učební.

Po realizácii  projektu bude ZŠ s MŠ Šoporňa disponovať kvalitnými priestormi učební s kvalitným materiálno technickým vybavením. Žiadateľ sa realizáciou tohto projektu snaží prispieť k zlepšeniu podmienok pre kvalitné vzdelávanie, a tým prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Viac
Subjekt
Obec Šoporňa
Miesta realizácie
Šoporňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2020 - 01.02.2021
Celková suma
51,723 €
Vlastné zdroje
2,586 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
14.01.2020
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
13.03.2020
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
12.10.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
25.02.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
12.10.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
25.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
14.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
25.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
348,0 (osoby)
Cieľ
348,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 202003 (KRAJČA-BEHÚL, spol. s r.o.)

Faktúra č. 2020003

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Fa č. F21250585

Faktúra č. F210250585

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Fa č. F21250585

Faktúra č. F210250585

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Fa č. F21250585

Faktúra č. F210250585

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Fa č. F21250585

Faktúra č. F210250585

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Fa č. F21250564

Faktúra č. F210250564

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Fa č. F21250564

Faktúra č. F210250564

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov IČO
Názov
KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o.
IČO
31433073
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.